Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Unngå å bli piratkopiert

Hold et våkent øye med markedet. Gjør det enkelt for deg selv, forhandlere og kunder å oppdage og melde fra om mistenkelige kopivarer. Her finner du noen tips som bedrifter kan vurdere for å unngå piratkopier.

Søk jevnlig i markedet etter piratkopier

NettbrettEn måte å avdekke kopivarer er å kontrollere markedet gjennom jevnlige og systematiske søk på markedsplasser og på internett for avdekke om noen selger ulovlige kopier av produktene dine. Noen bedrifter benytter profesjonelle til å gjøre denne jobben, mens andre gjør det selv. Det kan være nyttig for en virksomhet å utarbeide rutiner som sikrer at denne typen undersøkelser foretas jevnlig og systematisk.

Merk varene dine med unike kjennetegn – anti-piratkopieringsteknologi

Mange kopivarer ser tilsynelatende identiske ut som de originale produktene. «Genuine fakes» eller «ekte kopier» kan være vanskelig å avsløre. For å gjøre det lettere å avdekke kopier velger flere virksomheter å merke sine produkter med hemmelige kjennetegn, gjerne ved hjelp av ulike teknologiske metoder.

Det finnes ulike former for teknologi som kan være effektive for å beskytte de ekte produktene. Slik teknologi eliminerer ikke nødvendigvis piratkopiering, men kan gjøre det mindre attraktivt og lønnsomt, samt øke risikoen for å bli avslørt for de som piratkopierer.

Det finnes også teknologiske hjelpemidler virksomhetene kan ta i bruk for sine produkter, som gjør forbrukeren i stand til å avsløre kopivarer i kjøpsøyeblikket. For eksempel finnes det mobilapplikasjoner hvor forbrukere kan sjekke varen og umiddelbart få beskjed om den er ekte eller falsk.

EU-Observatoriet mot inngrep i immaterialrettigheter har laget en guide med oversikt over teknologi og metoder som kan hjelpe deg. Les mer om dette her

Publiser liste over autoriserte forhandlere

Mange virksomheter informerer om hvem som forhandler deres produkter og oppfordrer kundene til å melde fra hvis de oppdager kopivarer som selges hos andre enn de autoriserte forhandlerne. Virksomheten din kan publisere en liste over autoriserte forhandlere på nettsiden deres. På den måten vil både kunder og forhandlere kunne fatte mistanke og melde fra hvis de oppdager at varer selges gjennom andre mistenkelige kanaler.

Hvis du oppfordrer kundene dine til å melde fra om mistenkelige varer, bør du gjøre det enkelt for dem å ta kontakt med deg. Du kan opprette en varslingsfunksjon på nettsiden din. Dette vil gjøre det enkelt for kundene å melde fra, og kan bidra til å gi virksomheten verdifull informasjon om saker som bør undersøkes nærmere.

Avtaler med markedsplasser på internett

En stor andel av piratkopierte varer selges på internett. Mange av varene annonseres og selges på digitale markedsplasser på nettet.

Som varemerkeinnehaver kan du ta initiativ til å inngå avtaler og samarbeide med de som driver markedsplassene på internett. Gjennom et slikt samarbeid kan du hjelpe til med å identifisere falske produkter, bidra til å fjerne annonser og utestenge annonsører som gjentatte ganger krenker dine rettigheter. Et slik samarbeid kan også bidra til å sikre bevismateriale som eventuelt kan benyttes til videre rettslige skritt eller politianmeldelse.

Mange av de store e-handelsplattformerne, som Alibaba, Amazon, eBay og Facebook, har utviklet verktøy som gjør det mulig for rettighetshaverne av immaterielle rettigheter (IPR) å rapportere og fjerne annonser for falske produkter.

FINN.no har også sitt eget varemerkeprogram.

Les mer om disse verktøyene her

Pakking av ekte merkevarer

Mange virksomheter benytter spesiell pakking og emballasje påsatt produktenes varemerker, strekkoder og patentinformasjon som et bevisst virkemiddel for å bekjempe piratkopiering.Ved å gjøre kvantumspakkene og forpakningen av de ekte merkevarene så distinktiv som mulig, gjør du det vanskeligere for dem som ønsker å piratkopiere. Informasjon om utseende på forpakningen av ekte varer kan deles med tollmyndighetene. De som piratkopierer ønsker i utgangspunktet ikke å bruke tid og penger på å kopiere detaljene på pakningene. Tollmyndighetene vet at piratkopierte varer ofte kommer i enkle esker eller i annen emballasje av dårlig kvalitet, og blir dermed lettere i stand til å skille mellom ekte og falske merkevarer.

Outsourcing, samarbeidspartnere og underleverandører – ha klare avtaler om dine immaterielle rettigheter

Hvis virksomheten velger å skille ut produksjon, for eksempel til land i Østen, er det viktig å avtalefeste og utvikle retningslinjer for håndtering av immaterielle rettigheter. Sørg for at dine immaterielle rettigheter ikke bare er registrert i de landene der du selger produktene dine men også er registrert i det landet du ønsker å legge produksjonen til.

Det kan virke forebyggende å undersøke dine fremtidige samarbeidspartnere og underleverandører og deres forhold til immaterielle rettigheter før du inngår avtale. Undersøk om virksomheten har vært involvert i piratkopiering tidligere.

Det er viktig at avtaler med samarbeidspartnere og underleverandører er helt klare på at handel med piratkopierte varer er uakseptabelt og inneholder klare klausuler om for eksempel retur av produkter og andre konsekvenser av kontraktsbrudd ved krenkelser av IPR.

Komplisert å beskytte og håndheve immaterielle rettigheter utenfor Europa?

Registrering av rettigheter og håndheving kan være komplisert og vanskelig i land utenfor Europa. EU-Observatoriet om inngrep i immaterialrettigheter har derfor utarbeidet veiledninger om immaterielle rettigheter   for en del land. Disse skal gjøre det enklere for virksomheter og deres rådgivere å forvalte rettighetene sine utenfor Europa.

Veiledninger er foreløpig utarbeidet for Kina, India, Brasil, Tyrkia og Russland, og tilbyr viktig basisinformasjon og retningslinjer om hvordan rettighetshavere kan beskytte sine immaterielle verdier og håndheve disse i de ulike landene.

Her finner du EU-Observatoriets ulike veiledninger:

Veiledning for Brasil (PDF) 

Veiledning for Kina (PDF)

Veiledning for India (PDF)

Veiledning for Russland (PDF)

Veiledning for Tyrkia (PDF)

Veiledning for Ukraina (PDF)

 

43_1.png

Visste du at...

Piratkopiering skiller seg fra annen kopiering og etterlikning ved at det produseres en bevisst og slavisk etterlikning av et produkt, et varemerke eller en teknisk løsning som andre har rettighetene til, med den hensikt at forbrukerne skal tro at det er et originalprodukt.
Sist oppdatert: 26. november 2021