Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Piratkort (Card sharing)

Bruk av uautoriserte smartkort (piratkort) og deling av slike (card sharing) for å få ulovlig tilgang til kodet fjernsynssignal er straffbart. Det samme gjelder distribusjon av programvare og koder for slik bruk. Forbudet rammer også privat bruk av slikt utstyr.

Piratkort og kortdeling / Ulovlig tilgang til fjernsynssendinger

Bestemmelsen i straffeloven § 203 beskytter tilbydere av kodede radio- eller tv-signaler mot utsyr og programvare som kan gi gratis tilgang til slike betalingsbaserte tjenester. Også tilbydere av vernede informasjonssamfunnstjenester, for eksempel on demand-tjenester, er omfattet av bestemmelsen.

Straffebestemmelsen er vid og rammer den som ulovlig fremstiller, innfører, distribuerer, selger, leier ut, besitter, installerer, bruker, vedlikeholder eller skifter ut en dekodingsinnretning. Annonsering eller annen form for reklame for slike innretninger er også forbudt. Forbudet omfatter altså ikke bare aktiviteter som kan ha som resultat at dekodingsinnretninger ulovlig blir tilgjengelige for brukerne, men også selve den uberettigete bruken av slike innretninger.

Typisk vil bestemmelsen ramme ulovlig tilgang til betal-TV-kanaler gjennom bruk av uautorisert dekodingsutstyr som for eksempel smartkort (piratkort). Også mottak av en krypteringskode gjennom kortdelingsnettverk via Internett (card sharing) omfattes av forbudet.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil 1 år. Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter kan straffen bli fengsel i inntil 3 år. Medvirkning er også straffbart.

 

Nordic Content Protection (STOP)

Visste du at...

TV industrien i Norge, Danmark, Sverige og Finland har gått sammen og dannet Nordic Content Protection (STOP) som arbeider med å bekjempe piratkopiering på betalings-TV plattformer.

Ikon_ulovlig TV-titting

Rundt 400 000 ser TV ulovlig i Norden

Bransjeorganisasjonen Nordic Content Protection har utarbeidet en trendrapport som peker på at illegal tilgang til fjernsynssendinger gjennom card sharing, streaming og IPTV er en alvorlig trussel mot de legale distributørene.
Les mer om rapporten

Sist oppdatert: 14. september 2020