Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Ta vare på dine rettigheter

Hvis du skal hindre piratkopiering må du sørge for at du har rettigheter til det du har skapt. Et og samme produkt kan være beskyttet av flere typer rettigheter.

Å utvikle produkter krever ofte store investeringer. Ved å registrere det som skiller dine produkter fra andres kan du vise at du har kommersiell enerett til å utnytte det du har skapt.

Hva kan beskyttes?

 • Varemerker, som for eksempel logo, navn og slagord
 • Design, f.eks. møbler, biler og produktemballasje
 • Oppfinnelser, som for eksempel mekanikk, elektronikk og legemidler
 • Kunstneriske og litterære verk, for eksempel bøker, musikk og film samt software og dataprogrammer.

Hvordan oppnår du beskyttelse?

Varemerke-, design- og patentbeskyttelse

Varemerke, design og patent må du registrere hos Patentstyret for å oppnå enerett. Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for industrielle rettigheter.

Varemerke-, design- og patentbeskyttelse er viktig for å hindre piratkopiering fordi

 • Virksomheten din får enerett til kommersiell utnyttelse av produktet
 • Virksomheten din får et registreringsbevis som gjør det enkelt å bevise eneretten
 • Virksomheten din kan dokumentere sine rettigheter overfor håndhevingsmyndighetene som skal gripe inn overfor de som kopierer

Registrering av rettigheter har også mange andre fordeler fordi det kan

 • bidra til å forebygge konflikter
 • styke konkurranse-evnen og bedre muligheten for inntjening
 • bidra til økte markedsandeler
 • gi deg mulighet til å selge eller lisensiere ut produktet
 • gjøre virksomheten din mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer

Du kan lese mer om registrering av patent, varemerke og design på Patentstyrets nettsider.

Beskyttelse av rettigheter i utlandet

Gjennom varemerke-, patent- eller designbeskyttelse hos Patentstyret får du rettigheter som gjelder i Norge. Produserer eller selger du produkter i utlandet, bør du ta et bevisst valg med tanke på hvordan du beskytter rettighetene dine der.

Ønsker du å beskytte varemerke, patent eller design i andre land er utgangspunktet at du må søke registrering gjennom det enkelte landets nasjonale patentverk.

Men det finnes ordninger som gjør det enklere å søke registrering i flere land. Det kan være enklere og billigere å levere inn en internasjonal registreringssøknad ved bruk av Madrid-protokollen eller søke om registrering av EU-varemerke.

Patentstyrets nettsider kan du også lese mer om beskyttelse og registrering av rettigheter i utlandet.

Tips til rettighetsforvaltning i utlandet kan du også få på siden "Hvordan unngå å bli piratkopiert". 

Opphavsrett

Opphavsrett til kunstneriske og litterære verk oppstår når et verk skapes.

Dette betyr at du ikke registrerer opphavsrett noe sted. Du vil automatisk være beskyttet etter åndsverkloven dersom du har skapt et kunstnerisk verk, uten at du trenger å sende inn en søknad eller betale en avgift.

Vær oppmerksom på at det kan være en ressurskrevende og ofte kostbar prosess å bevise at du har opphavsrettigheter til et verk. Til syvende og sist kan være nødvendig at en domstol avgjør dette spørsmålet.

I Norge er det Kultur- og likestillingsdepartementet som har ansvaret for lovgivningen om opphavsrett.

Klarering av opphavsrettigheter

Hvis du vil bruke et verk som andre har skapt må dette avtales enten med opphavsmannen personlig eller med en rettighetsorganisasjon som forvalter rettigheter på vegne av rettighetshaverne.

Du finner en oversikt over de ulike dettighetsorganisasjonene på patentstyret.no

Det kan være lurt å beskytte verket på flere måter

At et verk er opphavsrettslig beskyttet utelukker ikke andre beskyttelsesformer. Vurder derfor også patent-, varemerke- og/eller designbeskyttelse for bedriftens produkter. Med denne type beskyttelsen vil du få et registreringsbevis som kan gjøre det enklere å dokumentere eneretten.

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven beskytter også næringsdrivende mot etterlikninger.

Selv om et produkt ikke er beskyttet av varemerke-, design- eller patentlovgivningen, kan en etterlikning av et produkt være i strid med markedsføringsloven.

Markedsføringsloven oppstiller forbud for næringsdrivende mot å utnytte og etterlikne andres innsats og resultater på en slik urimelig måte at det kan føre til fare for forveksling.

Etterlikningen kan også være brudd på god forretningsskikk næringsdrivende imellom, selv om plagieringen ikke nødvendigvis medfører forvekslingsfare.  

Les mer om forskjellen mellom piratkopier og ulovlig etterlikning.

Visste du at...

Næringslivets Konkurranseutvalg løser mange tvister mellom næringsdrivende om hvorvidt produktetterlikninger er i strid med markedsføringsloven? Uttalelsene fra Næringslivets Konkurranseutvalg er formelt sett rådgivende og ikke juridisk bindende, men seriøse næringsdrivende legger som regel de rådgivende uttalelsene til grunn.

  

Hva er immaterielle rettigheter?

Hva er immaterielle rettigheter?

Materielle rettigheter gjelder rettigheter knyttet til noe konkret; en bok, et stykke land eller en bil. Immaterielle rettigheter er betegnelsen på rettigheter som ikke knytter seg til slike konkrete gjenstander, men til oppfinnelser, merkevarer, kunstverk og konsepter. Disse kan beskyttes gjennom:

Varemerker (logo, navn)

Design (et produkts utseende)

Patent (tekniske oppfinnelser)

Opphavsrett (kunstneriske og litterære verk)

IPR-hjelp

Ja, det finnes hjelp å få....

Her er noe av det du kan gjøre på nettstedet IPR-hjelp:

 • Ta selvtesten og sjekk hvilke immaterielle verdier din bedrift har.
 • Finn eksempler på avtaler du kan bruke for å utvikle, beskytte eller utnytte en innovasjon.
 • Regn ut hva det koster å registrere rettigheter.
 • Sjekk i databaser hva som er registrert fra før.
 • Finn riktig rådgiver for deg.

 

 

Sist oppdatert: 23. mars 2015