Toggle mobile menu

Spill og software

De fleste er klar over at det ikke er lov å laste ned dataspill og dataprogrammer (software) som ulovlig er lagt ut på internett. Men hva er egentlig ulovlig nedlasting?

Rettighetshaveren har enerett til kopiering og til å gjøre sitt verk tilgjengelig for andre. Dette gjelder også ved hjelp av moderne teknologi, slik som digital kopiering og tilgjengeliggjøring på internett. Åndsverk i digital form har altså like sterk rettslig beskyttelse som åndsverk i analog form.

Distribusjon av opphavsrettsbeskyttede dataspill og dataprogrammer på nett uten rettighetshavernes samtykke kan skje på ulike måter. Ulovlig fildeling kan betegnes som en av hovedformene for formidling av slikt innhold.

Hva er ulovlig fildeling?

Med ulovlig fildeling menes opplasting og/eller nedlasting av rettighetsbeskyttet materiale til eller fra Internett uten rettighetshavernes samtykke. Slik aktivitet er klart forbudt etter åndsverkloven – opplasting innebærer tilgjengeliggjøring for andre (allmennheten), mens nedlasting av opphavsrettsbeskyttet innhold innebærer kopiering (eksemplarfremstilling). Begge deler faller inn under rettighetshavernes enerett.

Ved fildeling vil det ikke alltid være noe skarpt skille mellom opplasting og nedlasting. I fildelingsnettverk kan det være en forutsetning for å kopiere materiale fra andre at en stiller sitt eget materiale tilgjengelig. Bruk av slike nettverk kan altså medføre at man også foretar ulovlig opplasting, selv om intensjonen kun var nedlasting.

Er det lov å laste ned  dataspill og software til privat bruk?

For dataspill og dataprogrammer (software) er det ikke adgang til å lage kopier til privat bruk. Dette betyr at lovlig nedlasting bare kan skje dersom dataspillet eller dataprogrammet er lagt ut på internett til fri benyttelse med rettighetshaverens samtykke. Programmene kan for eksempel være merket med lisenser som nærmere beskriver hva slags bruk som rettighetshaveren har godtatt.

 

Om ulovlig nedlasting av software

Visste du at....

Tekniske analyser av 206 datamaskiner med piratkopiert programvare har vist at 61% av disse maskinene har virus. (Kilde, UK IP Crime Highlight Report 2013/2014).

Sist oppdatert: 27. mars 2015