Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Nedlasting

Opphavsretten beskytter kreativt og skapende arbeid. Beskyttelsen innebærer at rettighetshaverne selv bestemmer hvordan arbeidet skal brukes. Denne retten gjør det mulig å leve av kreativt arbeid.

Det er viktig å huske på at opphavsretten også gjelder på internett.

Åndsverkloven gir regler om beskyttelsen og bruken av litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk av enhver art. Reglene sikrer at forfattere, komponister, filmskapere og andre opphavsmenn får vern for resultatet av sitt skapende arbeid.

Loven beskytter også arbeider som ikke er åndsverk, men som har nær tilknytning til åndsverkene og opphavsretten – de såkalte nærstående rettighetene. Disse reglene verner bl.a. rettighetene til utøvende kunstnere som skuespillere, musikere og produsenter av lydopptak og film. Det er også regler som verner kringkastingsselskaper mot misbruk av kringkastingssignaler.
Les mer om opphavsrett

 

 

 

Sist oppdatert: 27. mars 2015