Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Om velgekte.no

Velgekte.no presenterer informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning fra offentlige myndigheter.

Nettstedet velgekte.no er opprettet av Patentstyret, Kultur- og likestillingsdepartementet og Tolletaten på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er de offentlige myndighetene Patentstyret, Kultur- og likestillingsdepartementet og Tolletaten som bidrar med innhold til siden.

Patentstyret står for den daglige driften av nettstedet og har det redaksjonelle ansvaret.

Nettstedet er en oppfølging av tiltakene i Stortingsmeldingen «Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar» (2012-2013).

Sist oppdatert: 24. oktober 2023