Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Om velgekte.no

Velgekte.no presenterer informasjon om piratkopiering og varemerkeforfalskning fra offentlige myndigheter.

Nettstedet velgekte.no er opprettet av Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten etter oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Det er de offentlige myndighetene Patentstyret, Kulturdepartementet og Tolletaten som har bidratt med stoff til siden.

Patentstyret står for den daglige driften av nettstedet og har det redaksjonelle ansvaret.

Nettstedet er en oppfølging av tiltakene i Stortingsmeldingen «Unike idear, store verdiar - om immaterielle verdiar og rettar» (2012-2013).

Sist oppdatert: 22. juni 2016