Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hvorfor er piratkopiering problematisk?

Piratkopiering og varemerkeforfalskning er bevisst etterlikning av et varemerke, et opphavsrettslig beskyttet verk, et design eller et patent.

Opphavsrettigheter, varemerker, design og patenter kalles "immaterielle rettigheter". Det engelske uttrykket er "intellectual property rights" (IPR). Immaterielle rettigheter gir innehaveren en enerett til å produsere, markedsføre, importere og selge produktene. Eneretten varer i en viss tidsperiode, og kan anses som en belønning for kreativ innsats.

Ved piratkopiering kan forbrukere bli lurt til å tro at produktet er fremstilt av den som sitter med rettigheten, for eksempel fordi varen er merket med rettighetshaverens varemerke. Forbrukerne kan også velge å kjøpe en kopivare selv om de forstår at den er falsk. Ved kjøp av en piratkopiert vare vet du ikke hva du kjøper, fordi varene er produsert utenfor varemerkeinnehaveren og myndighetenes kontroll. Piratvirksomhet omfatter også å tilby kopier og nedlastninger av opphavsrettslig beskyttede verk uten at den som sitter med rettighetene har godkjent det.

Piratkopi, replika, fake, vareforfalskninger, kopivarer – ordene brukes litt om hverandre i Norge. På engelsk brukes counterfeiting (varemerkeforfalskninger) om uautorisert kopiering av et originalt produkt, mens piracy brukes om ulovlig nedlastning og kopiering av verk som er beskyttet av opphavsrett, f. eks bøker, filmer, musikk og software. Det er ikke så viktig hvilket begrep man velger å bruke.

Piratkopiering er ulovlig. Det er blitt et samfunnsproblem som utvanner kjente merker, og gjør at de som lager ekte varer mister sine inntekter. Du vil vel ikke at din favorittdesigner skal gi opp eller at det bandet du liker best skal slutte å lage musikk? Det gjelder å støtte de som lager ekte og lovlige varer, og ikke de som bare snylter og hermer etter andre. Noen merker er nærmest blitt synonymer for trygghet og kvalitet. De har kanskje en lang historie og innehaveren av merkenavnet har brukt store summer på tekniske nyvinninger, produktsikkerhet, testing av materialer og et attraktivt design. Kopisten kommer rett inn fra sidelinjen uten å ha brukt penger på annet enn å lage en billig kopi. Dette ødelegger både ryktet og livsgrunnlaget for produsenten av det kjente merket.

Før var piratkopiering bare vanlig for luksus- og merkevarer som vesker og klær. Nå piratkopieres alt fra batterier og vaskepulver til leker og reservedeler til biler. Det er ikke lenger bare slik at du risikerer å få en jakke av dårligere kvalitet; dagens mangfoldige piratvarer utgjør en risiko for forbrukernes sikkerhet og helse. Industrien har blitt både omfattende og profesjonell, og ofte er piratkopiering nært knyttet til annen organisert kriminalitet som narkotikahandel og hvitvasking. Derfor er det ikke så uskyldig som du kanskje tror å kjøpe en uekte Gucci-solbrille på torget i Roma.

Piratkopiering er noe annet enn produktetterlikninger og parallellimport.

Sist oppdatert: 27. mars 2015