Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Dette lurer folk på

Se de vanligste spørsmålene om piratkopiering og varemerkeforfalskning – og les svarene.

Hvordan kan jeg kjenne igjen en piratkopi?

Det er ikke alltid lett å skille en piratkopi fra originalen. Men her er noen kjennetegn man bør være oppmerksom på for å unngå falske varer:

Pris: Er prisen for god til å være sann? Da er den sannsynligvis også det. Men vær oppmerksom på at noen selgere av piratkopier legger seg nært opp til prisen for det originale produktet nettopp for å kamuflere at varen ikke er ekte.

Salgssted: Luksusprodukter selges hverken på stranden eller på åpne markeder. Legemidler bør bare kjøpes fra autoriserte forhandlere. Hvis du vil være sikker på at nettbutikken selger ekte varer, sjekk autoriserte forhandlere på originalprodusentens nettsted.

Pakking: Kommer produktet i billig, rufsete forpakning? Mangler medisinene ytre forpakning, og kommer kun i pillebrett? Originale produkter blir ikke sendt på denne måten. De som selger piratkopier bruker ofte lite ressurser på innpakningen, så vær på vakt hvis du stusser over hvordan varen er pakket.

Merking og produktinformasjon: Er produktinformasjonen, forpakningen eller merkelappene fulle av skrivefeil? Dette er en indikasjon på at produktet er en piratkopi. Originale produsenter bruker profesjonelle oversettere.

Lukt på produktet: Lær skal lukte som lær, ikke som dårlig lim, plastikk eller kjemikalier. Piratkopiert kosmetikk og parfyme kan ha overdreven lukt.

Er det lov å innføre piratkopier til Norge?

I Norge er det ulovlig for både privatpersoner og virksomheter å utnytte eller medvirke til å utnytte andres produkter som er beskyttet av immaterielle rettigheter – hvis dette skjer som ledd i næringsvirksomhet. Hvis du gjør det, risikerer du både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar.

For alle typer immaterielle rettigheter er kjøp til privat bruk som utgangspunkt ikke ulovlig i Norge. Det er dermed ikke ulovlig for en privatperson å kjøpe en piratkopiert klokke eller veske og bruke den til private formål.

Hva er straffen for å innføre piratkopier til Norge?

Du risikerer både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar hvis du handler med piratkopier i Norge, og handelen foregår i næringsvirksomhet.

Hva gjør jeg når jeg oppdager at skoene jeg har kjøpt på nettet er piratkopier?

Merkevare-skoene kom i pakke fra Kina og luktet sterkt av plast, kjemikalier/ lim. Hvis du har blitt lurt, og mottar piratkopier når du trodde du kjøpte ekte vare, anbefaler vi at du tar opp kampen, og prøver å få pengene tilbake. Det er forskjellige muligheter for å få til dette som du kan lese mer om under Hva kan du gjøre når du har kjøpt en piratkopi?

Uansett bør du informere original-produsenten om kjøpet ditt slik at disse blir oppmerksomme på hvor piratvarene selges, og kan sette i gang tiltak for å stoppe handelen.

Er velgekte.no bare en enkel informasjonsside, eller har den funksjoner der jeg anonymt kan tipse myndigheter om steder som selger piratvarer osv?

Nettstedet velgekte.no er en opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning. Den har ikke knapper eller funksjoner for å tipse myndighetene direkte, men du finner info om hvordan du anonymt kan tipse Tolletaten . Nettsidene inneholder også mange nyttige tips om hvor du kan henvende deg med ulike problemstillinger rundt piratkopierte varer og tjenester. Du finner også nyttig informasjon om hvem som har ansvaret for hva, og hvem som jobber aktivt i kampen mot piratkopiene.

Lenker:

Hvorfor er det ikke noe innhold på velgekte.no om bilder og fotografier?

Det er mange vanskelige problemstillinger knyttet til deling og utnyttelse av bilder som ligger tilgjengelig på nettet. På nettstedet delrett.no har Senter for IKT i utdanningen og Norgesuniversitetet lagt ut nyttig informasjon som gir svar på mange praktiske spørsmål knyttet til dette.

På velgekte.no har vi fokus på piratkopiering, det vil si ulovlig digital opp- eller nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale, der det tilrettelegges for at beskyttet materiale ulovlig gjøres tilgjengelig i stort omfang. Slik tilrettelegging er ikke så vanlig for fotografier, og vi har derfor ikke innhold om dette på velgekte.no.

Kan jeg laste ned musikk fra nettet til en USB-stick for bruk i bilen hvis jeg har betalt for platen, kassetten eller CDen fra før av?

Etter bestemmelsen om kopiering til privat bruk i åndsverkloven § 12 kan man lovlig laste ned musikk fra nettet (til for eksempel en USB-stick) hvis innholdet er lagt ut på internett til fri benyttelse med rettighetshavers samtykke. Muligheten til slik kopiering gjelder imidlertid ikke hvis kilden det kopieres fra er ulovlig, for eksempel at innholdet gjøres tilgjengelig i fildelingsnettverk uten samtykke fra rettighetshaver. Det at du tidligere har kjøpt en plate, kassett eller CD med den samme musikken, har ingen betydning i denne sammenheng.

Når du kjøper en CD råder du over den fysiske CDen og kan for eksempel bruke denne til å kopiere musikken over i andre formater til privat bruk. Men det gir deg ikke samtidig rett til å lage kopier fra andre og ulovlige kilder.

Hvilke varer piratkopieres (hva er det mest av?)

Alle typer varer piratkopieres, ikke bare luksusvarer som klær, vesker og sko.

På europeisk nivå har man de siste årene sett en markant økning av piratkopierte varer som utgjør en fare for forbrukernes helse og sikkerhet, som mat- og drikkevarer, legemidler, leker og kosmetikk. Slike varer hadde en økning fra 12 % i 2012 til 25 % i 2013. Piratkopiering har derfor blitt et så alvorlig problem at EUROPOL har løftet temaet opp på listen over Europas største kriminalitets-trusler, på linje med narkotika, hvitvasking og våpenhandel.

Hvis man ser på antall beslaglagte varer på europeisk nivå i 2013 er topp kategoriene:

  • Klær 12%
  • Andre varer (som innsektsmidler, skokrem, lim, batterier, luftrensere og vaskepulver) 11 %
  • Legemidler 10 %
  • Sigaretter 9 %
  • Leker 8 %

Hvor mange piratkopier tas inn i Norge?

I 2014 ble 68 991 piratkopierte varer beslaglagt på grensen. Varene hadde en antatt markedsverdi på NOK 29 915 731.

Piratkopiering og varemerkeforfalskning er ulovlig, derfor foregår aktivitetene vanligvis i det skjulte og gjennom den svarte økonomien. Det er derfor ikke lett å si hvor mange piratkopier som kommer over grensen til Norge, som ikke beslaglegges. Beslagstallene viser nok derfor kun toppen av isfjellet.

Hvorfor er det viktig å beskytte immaterielle rettigheter og verdier?

Immaterielle rettigheter sikrer kreative personer, innovatører og virksomheter avkastning for deres innsats, og er derfor en avgjørende faktor for vekst og innovasjon i Norge.

Ved å gi folk et insentiv til å være kreative og innovative sikrer immaterielle rettigheter økonomisk vekst som også skaper og beskytter et stort antall arbeidsplasser.

Er norske bedrifter gode nok til å beskytte seg?

Norsk næringsliv søker i mindre grad om registrering av immaterielle rettigheter enn næringslivet i mange andre land. I innovasjonsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden 2008–2010 svarer 39 prosent av de innovative virksomhetene at de ikke beskytter innovasjonene sine.

Hvorfor bruker ikke flere norske bedrifter IPR (immaterielle rettigheter) som virkemiddel?

En spørreundersøkelse bestilt av Patentstyret og Innovasjon Norge i 2014 viser at mange små og mellomstore bedrifter mangler kunnskap om IPR. Kostnader og tidsmangel er også viktige barrierer mot å ta i bruk IPR i større grad i de minste virksomhetene.

Hvor mye koster piratkopier næringslivet?

Fordi piratkopiering og varemerkeforfalskning er ulovlig foregår aktivitetene vanligvis i det skjulte og gjennom den svarte økonomien. Det er derfor en utfordring å finne eksakte tall som måler omfanget av problemet. De tallene man kommer frem til vil ofte være basert på estimater.

Den siste omfattende rapporten om de økonomiske konsekvensene og omfanget av piratkopiering og varemerkeforfalskning er fra 2008, og ble utført av BASCAP på bakgrunn av en tidligere OECD-rapport. Rapporten konkluderer med følgende:

  • Den samlede økonomiske verdien av forfalskede og piratkopierte produkter er så høy som 650 mrd USD per år.
  • Anslagsvis 2,5 millioner arbeidsplasser har gått tapt som følge av vareforfalskninger og piratkopiering.

OECD og EU-Observatoriet utarbeider i 2015 en oppdatert rapport om omfanget og verdien av handel med piratkopierte varer i EU. Rapporten skal etter planen offentliggjøres i 2016.

EU-Observatoriet utfører og publiserer fortløpende i 2015 også ulike bransjestudier som tar for seg de negative konsekvensene av piratkopiering for en rekke næringssektorer i EU. Den første av disse rapportene ble lansert i midten av mars 2015 og ser på kosmetikkbransjen. Resultatet av rapporten viser at kosmetikkbransjen i EU taper nærmere 43 billioner kroner per år på piratkopiering og bortimot 50 000 arbeidsplasser.

Burde vi ikke hatt strengere sanksjoner i Norge?

Noen mener at den som anskaffer og bruker piratkopierte produkter til private formål i Norge bør kunne straffes. Norske myndigheter har imidlertid valgt en løsning der den enkelte forbrukeren ikke har ansvaret for å avgjøre om produktet eller tjenesten han benytter seg av stammer fra en lovlig kilde.

Lovgivningen i de fleste landene i EØS, herunder i alle de nordiske, er lik den norske, det vil si at anskaffelse og bruk av produkter til private formål ikke er ulovlig.

I noen andre land, også i EU, er dette annerledes og det er vesentlig strengere enn i Norge. Her risikerer du store bøter hvis du kjøper en piratkopi.

Uansett om det er lovlig eller ikke å kjøpe piratkopier til private øyemed fraråder vi dette. Piratkopiene er som regel produsert utenfor alminnelig kvalitetskontroll og produktene kan være en trussel mot helse og sikkerhet. I tillegg blir tilknytningen mellom piratkopier og organisert kriminalitet stadig bedre dokumentert, og hvem ønsker å støtte opp om slik virksomhet?

 

Sist oppdatert: 22. juni 2016