Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Fakta og regelverk

På disse sidene har vi samlet relevante norske og utenlandske undersøkelser, rapporter og statistikker om piratkopiering og varemerkeforfalskning. Her finner du også eksempler på saker fra domstolen som viser hvilke konsekvenser det å handle med piratkopier kan få.

Måling av samfunnsproblemet varemerkeforfalskning og piratkopiering

Fordi piratkopiering og varemerkeforfalskning er ulovlig foregår aktivitetene vanligvis i det skjulte og gjennom den svarte økonomien. Det er derfor en utfordring å finne eksakte tall som måler omfanget av problemet. De tallene vi kommer frem til vil ofte være basert på estimater.

Fordi det er vanskelig å tallfeste konsekvensene av problemet nøyaktig, oppstår det ofte diskusjoner om metodene som ligger bak studiene og statistikkene som viser omfanget av problemet. Slike diskusjoner kan avdekke mangler ved metodene som er valgt, og bidrar dermed til å gjøre fremtidige undersøkelser bedre.

Det er imidlertid viktig at diskusjonene om piratkopiering og varemerkeforfalskning ikke begrenser seg til kun å dreie seg om påliteligheten av de ulike metodene. Så og si samtlige tall som legges frem fra ulike hold, viser nemlig en felles trend: problemet med varemerkeforfalskninger og piratkopiering er av enormt omfang, det er stadig økende og av global karakter.

Med dette som bakgrunn blir det viktig å bruke tilgjengelige ressurser og iverksette konkrete tiltak for å få bukt med problemet. Samtidig må vi selvfølgelig også jobbe med å finne så gode og pålitelige metoder for måling som mulig.

 

Sist oppdatert: 26. mars 2015