Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

USA og Asia

I store deler av verden er det ikke straffbart å kjøpe piratvarer til privat bruk. Å selge piratvarer er derimot ikke lov.

Foreløpig er det enkelte europeiske land som har kommet lengst i å kriminalisere kjøp av falske varer, som også kan ramme forbrukere som kjøper en enkelt piratkopi.

I store deler av resten av verden er det fremdeles de som krenker immaterialrettigheter i næringsvirksomhet som kan risikere bøter og fengselsstraff.

Som turist er det likevel viktig å være oppmerksom på at det ikke skal mange eksemplarer til før man kan mistenkes for å ha kjøpt piratkopier for videresalg.

USA

I USA er ikke enkeltkjøp av piratkopier til privat bruk straffbart. Men USA har derimot svært strenge straffer for salg og produksjon av varemerkeforfalskninger.

Dersom du som turist i USA handler med piratkopierte varer må du være oppmerksom på risikoen for at du blir mistenkt for å skulle selge varene videre. Du risikerer fengselsstraff på opptil ti år og bøter på opptil to millioner dollar ved salg, forsøk på salg eller import av piratvarer i USA.

Thailand og Kina

Asia er den verdensdelen hvor det produseres svært store mengder med piratkopier. I følge OECD og EUIPOs situasjonsrapport over piratkopiering i 2019 (PDF) kommer 80 % av alle piratkopierte varer i EU fra Kina. 

Myndigheter i ulike asiatiske land setter i økende grad i gang tiltak for å prøve å få kontroll på situasjonen. Thailandske tollmyndigheter har for eksempel fått utvidet adgang til å søke etter, kontrollere og beslaglegge piratvarer importert til og eksportert fra Thailand.

Straff for krenkelser av varemerker i Thailand kan omfatte bøter på opptil 400.000 thailandske bath (tilsvarer ca. 10. 500 euro) og/eller fengsel i inntil fire år. Dette gjelder ved salg av piratvarer. I likhet med USA har ikke Thailand forbud mot kjøp av piratvarer til privat bruk.

Det er tilsvarende regler i Kina. Tollmyndighetene har adgang til å konfiskere varer de mistenker er piratvarer. For salg av piratvarer kan du risikere fengselsstraff opptil tre år samt bøter, og fengsel i opptil syv år ved alvorlige krenkelser.

Sist oppdatert: 22. juli 2019