Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Hvem er med i myndighetsnettverket?

Disse er med i myndighetsnettverket mot inngrep i immaterielle rettigheter:

Ved å klikke på navnet til den enkelte myndigheten nedenfor kan du lese mer om deres ansvarsområdet, særlig når det gjelder inngrep i immaterielle rettigheter, piratkopiering og varemerkeforfalskning:

Om Nærings-og fiskeridepartementet (NFD)

Om Justis- og beredskapsdepartementet

Om Kultur- og likestillingsdepartementet

Om Økokrim

Om Tolletaten

Om Patentstyret

Om Legemiddelverket

Om Innovasjon Norge

Om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Om Forbrukertilsynet

Om Mattilsynet

Sist oppdatert: 27. januar 2017