Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Import

Er det lov å importere, selge eller kjøpe kopivarer i Norge?

Ofte hører vi at virksomheter snylter på andres varemerker, kopierer hverandres produkter eller stjeler hverandres oppfinnelser. Vi vet at privatpersoner på ferie kan få høye bøter i utlandet for å ha kjøpt en falsk veske eller solbrille. Det er ikke lett å vite hva som er lov og ikke lov, når reglene varierer fra land til land. 

I Norge er det ikke lov å drive næringsvirksomhet med piratkopierte varer

I Norge er det ulovlig for både privatpersoner og virksomheter å utnytte eller medvirke til å utnytte andres produkter som er beskyttet av immaterielle rettigheter – hvis dette skjer som ledd i næringsvirksomhet. Den som gjør det, risikerer både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar.

For alle typer immaterielle rettigheter er kjøp til privat bruk som utgangspunkt ikke ulovlig i Norge. Det er dermed ikke ulovlig for en privatperson å kjøpe en piratkopiert klokke eller veske og bruke den til private formål.

Hovedskillet mellom hva som er lov og ikke, går mellom de handlinger som skjer i næringsvirksomhet og de som skjer i privatsfæren – mer bestemt for private formål.

Hvor grensen går for når du opptrer i næringsvirksomhet og når man ikke gjør det, er ikke entydig. Grensen vil bero på en helhetsvurdering av ulike omstendigheter, og det er domstolene som til syvende og sist avgjøre dette – basert på en konkret vurdering i den enkelte sak.

Les mer i menyen til høyre om hva som vektlegges i vurderingen av om man opptrer i næringsvirksomhet, hvilke handlinger som er lov, hva som er private formål og ikke minst hva som er lurt.

 

Sist oppdatert: 30. mars 2015