Toggle mobile menu

Om Tolletaten

Tolletaten beskytter immaterielle verdier. Tolletaten forbindes gjerne med rød og grønn sone på flyplassen, og de som avdekker smugling av alkohol, sigaretter og narkotika på grensen. Men Tolletaten har langt flere oppgaver enn dette.

Lenke til Tolletatens nettsider

Tolletaten har en unik førstelinjeposisjon på grensen og skal beskytte samfunnet ved å kontrollere varer, transportmidler og reisende ved grensepassering inn og ut av Norge. Vi har bred kompetanse og utfører grensekontrolloppgaver på vegne av de fleste tilsyn og myndigheter i Norge.

Tollerne er som regel de første til å møte forfalskede varer når disse kommer inn i landet. Vi har som oppgaver å finne og stanse disse varene om de kommer via en container på et lasteskip eller i en postsending fra netthandel.

Piratkopierte og falske varer kan være farlige for forbrukerne da hensynet til sikkerhet, helse og miljø sjelden blir ivaretatt i produksjonen. Slike hensyn blir det heller ikke tatt overfor de som arbeider i disse fabrikkene. Salg av falske varer undergraver dessuten samfunns-finansieringen og det norske næringslivets konkurransekraft.

Tolletaten gjør derfor en viktig jobb for å forhindre at farlige produkter kommer hjem til deg og at falske merkevarer blir utnyttet i kriminell virksomhet. Slik verner Tolletaten både samfunnet og rettighetshaver ved å stoppe disse varene.

  

Sist oppdatert: 22. juni 2016