Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Unngå piratkopier når du handler

Vær våken når du handler på nett og i butikker, så du ikke ender opp med falske varer. Her er 8 grunner til å unngå piratkopier:
netthandel1000.jpg

Her er 8 gode grunner til å unngå piratkopier:

1. Ikke støtt kriminelle

Ikon Ikke støtt kriminelleNår du kjøper en piratkopi kan du være med på å støtte organisert kriminalitet. Studier og rapporter fra Europol viser at salg av piratkopierte varer finansierer andre alvorlige illegale aktiviteter, som menneskehandel, narkotika, hvitvasking og ulovlig våpenhandel.

Piratkopiering er en økende aktivitet for alvorlig organisert kriminalitet. Området tiltrekker seg organiserte kriminelle som gjerne også driver med andre former for alvorlig organisert kriminalitet.

Lavere strafferammer i forhold til mange andre områder som styres av kriminelle, større toleranse i befolkningen og høy fortjeneste er noen av grunnene som gjør at piratkopiering i stadig økende grad tiltrekker seg organisert kriminalitet.

Les mer om Europols enhet mot piratvarer på nettsidene til Europol.

  

2. Ikke lek med livet ditt

Ikon ikke lek med livet dittPiratkopierte produkter og medisiner utgjør en alvorlig risiko for din helse og sikkerhet viser rapport fra OECD og EUIPO. Konsekvensene av varemerkeforfalskninger går derfor langt ut over lovlige virksomheters inntjeningstap, ulovlig utnyttelse av andres innovasjoner og samfunnets tap av inntekter. Les rapporten "Dangerous Fakes" her (pdf)

Piratkopierte varer kan være helseskadelige eller farlige fordi de er utenfor myndighetenes kontroll og sikkerhetsrutiner. De som kopierer risikerer ikke å blir stilt til ansvar for sine produkter slik som de legale produsentene gjør.

For de som kopierer andres varer er det profitten som teller. De behøver ikke tenke på sitt renommé og varens kvalitet overfor forbrukerne, og kan bruke billige men helseskadelige stoffer i sine falske produkter. Det er blant annet funnet piratkopierte klær og joggesko med skadelige og ulovlige mengder av giftige stoffer, som kvikksølv og ftalater.

Piratkopierte medisiner kan inneholde mye skummelt. Det er for eksempel funnet innhold av virkestoff som er tatt av markedet på grunn av alvorlige bivirkninger eller fordi det er oppdaget at de er kreftfremkallende.

Sikkerhetsmerker og godkjennelser slik som CE-merket kan også være forfalsket. Leker, verktøy, bildeler, flydeler, elektronikk og medisiner er varer som kan være spesielt farlige hvis de er falske – ikke ta denne risikoen; velg ekte vare!

 

3. Ikke ødelegg jobbmarkedet

Ikon Ikke ødelegg jobbmarkedetPiratvirksomhet koster næringslivet enorme tapte inntekter, som igjen medfører at samfunnet mister store skatte- og avgiftsinntekter. De legitime virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som stjeler andres ideer, og derfor ikke behøver å bruke ressurser på utvikling. På denne måten står jobbene til de som arbeider for de ekte merkevarene i fare.

De illegale produsentene betaler heller ikke skatter eller avgifter, så du og andre samfunnsborgere må betale mer for å veie opp for tapet samfunnet lider.

 

4. Respekter kreativ innsats

Ikon - vil soliditet med de kreativeElsker du å se på TV-serier? Gå på kino? Drømmer du om en jobb innenfor film, musikk eller foto? Kreative bransjer er helt avhengige av at vi som forbrukere er villige til å betale for de kulturelle opplevelsene som skapes. Hvis du laster ned musikk og film ulovlig, trues livsgrunnlaget til de som lager musikken og filmene du liker å se. Det er ikke bare de store filmstjernene som skal leve av inntektene til en filmproduksjon, det er alle som har jobbet på filmsettet; også kamerafolket, kostymedesignerne, sminkørene, lydteknikerne, de som jobber med administrasjon og de som har levert maten skal ha sine inntekter.

Det finnes en lang rekke «vanlige» yrker som bidrar inn i den kreative underholdningsbransjen. Vær med å betale for opplevelsene, så de som skaper kulturuttrykkene som beriker våre liv kan investere i nye kreative verk, filmer og musikk.

 

5. En kortvarig glede

ikon - en kortvarig gledeFalske varer er som regel av langt dårligere kvalitet enn originalproduktene. De som kopierer bruker vanligvis langt billigere og dårligere materialer enn originalprodusenten. Dette gjør at du i mange tilfeller vil måtte erstatte ditt billigkjøp fordi varen ikke stod til forventningene: «Buy fake - Buy twice!»

Som regel blir man også fortere lei av ting man vet ikke er ekte, så gleden over kjøpet kan være kortvarig. Blir du tatt på gaten i Italia med falske solbriller, risikerer du i tillegg å måtte betale skyhøye bøter. Behold de gode ferieminnene; ikke kjøp falske varer!

6. Vern om miljøet

Ikon - vern om miljøetFordi piratkopierte varer er utenfor den alminnelige myndighetskontrollen kan produksjonen av slike varer by på store miljøutfordringer. Det er en stor risiko for at produsentene av piratkopierte varer slipper ut og håndterer skadelige giftstoffer, kjemikalier og ukjente stoffer i miljøet, i strid med prosedyrer og regelverk som skal sikre forsvarlig håndtering.

Enorme mengder piratkopierte varer destrueres hvert år, som solbriller, vesker, sko, medisiner, elektronikk, batterier, plantevernmidler, solbriller, vesker og sko, Graden av giftstoffer og usikkerhet knyttet til sammensetningen av kjemikalier i mange av de ulovlige produktene, særlig i elektronikk, gjør resirkulering vanskelig og kostbart.

Visste du for eksempel at så mye som ca. 10% av alle sprøytemidler til landbruket i Europa er piratkopiert? Sprøytemidler er underlagt noen av de aller strengeste produktreguleringene i verden i dag, og kan bare bli solgt og brukt i Europa hvis produktene beviselig er trygge og autoriserte. Piratkopierte sprøytemidler utgjør en betydelig risiko både for miljø og helse. Farlige piratkopierte sprøytemidler kan tas opp i maten og skade forbrukere, og ødelegge både grunnvann og jordsmonn.

Les mer Europols årlige aksjon mot sprøytemidler her.

 

7. Utnyttelse av sårbar arbeidskraft

Ikon - Utnyttelse av sårbar arbeidskraftDet står stadig om store, kjente virksomheter i mediene, som utnytter billig arbeidskraft i fattige utviklingsland, og som tilbyr elendige arbeidsvilkår for arbeiderne. Men slike virksomheter er tross alt underlagt en viss form for myndighetskontroll og minstekrav.

Fordi piratkopier ofte produseres ulovlig i den svarte økonomien, er det ikke noen form for kontroll eller regulering av arbeidsforholdene der piratkopiene lages. Dette setter arbeiderne i disse fabrikkene eller produksjonslokalene i en svært sårbar situasjon, der faren for utnyttelse og uverdige arbeidsforhold er enda større enn ellers.

I rapporten fra Europol «IP Crime and its link to other serious crime» kan du lese mer om hvordan den omfattende handelen med piratvarer er knytte til utnyttelse av sårbar arbeidskraft, livsfarlige arbeidsforhold, tvangsarbeid og menneskehandel. Les rapporten her (pdf)

Ikke støtt opp om piratkopier, velg ekte!

8. Skadene rammer oss alle

Ikon - skadene rammer oss alleSom eksemplene ovenfor viser, er piratkopiering og varemerkeforfalskning langt fra «offerløs» kriminalitet. Tvert imot er piratkopiering samfunnsskadelig både for Norges- og hele verdens, økonomi og sikkerhet. De negative konsekvensene rammer oss alle – også selv om du ikke har fått synlige skader av forfalskede produkter.

Velg_ekte_logo80x80.png

Hva er velgekte.no?

Velgekte.no er myndighetenes opplysningsside om piratkopiering og varemerkeforfalskning.

28_2.png

Hvorfor unngå piratopier?

  • Ikke lek med helsen din
  • Ikke støtt kriminelle
  • Ikke ødelegg jobbmarkedet
  • Vern om miljøet
  • Ikke utnytt sårbar arbeidskraft