Toggle mobile menu

Svensk kampanje mot ulovlig streaming

Kriminelle nettverk tjener millioner på annonseinntekter fra ulovlige streamingnettsider. Nå er det satt i gang bevistgjøringstiltak for å få bukt med problemet i Sverige.
PRV_streamingkampanje.jpg
Foto: Patent- och registreringsverket PRV

Sveriges regjering har gitt patentverket i oppdrag å øke folks kunnskap om opphavsrett og bidra til å endre holdningene til ulovlig streaming og nedlasting.

I mai 2018 ble nettstedet streamalagligt.se lansert. Nettstedet er Sveriges nasjonale nettportal som hjelper forbrukerne å finne lovlig digitalt innhold. Det gis rask og enkel tilgang til digitale tjenester og nettsider for streaming av film, TV, musikk, e-bøker og spill som respekterer opphavsmennenes rettigheter.

Hvem står bak de ulovlige sidene?

Kriminelle nettverk tjener millioner på ulovlig streaming. Det svenske patentverket viser til en rekke studier som understøtter at pengene kommer fra annonseinntekter og brukes videre i annen kriminell virksomhet. For å vise sammenhengen mellom kriminelle aktører og ulovlig streaming har det svenske patentverket laget flere filmer som du kan se her.