Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Snart slutt på salg av designkopier

Norske forbrukere har funnet billige kopier av kjente designmøbler, også kalt replikamøbler, via britiske nettsider i mange år. Dette fordi Storbritannia har et annet regelverk med kortere beskyttelsestid for masseproduserte møbelkopier enn de fleste andre landene i Europa. I 2020 forsvinner dette smutthullet.
Designkopier_nyhet_Illustrasjon.jpg
Foto: Thinkstock

Ifølge åndsverksloven i Norge og i de fleste andre europeiske land, har man ikke lov til å produsere eller selge kopier av et opphavsrettslig beskyttet produkt før 70 år etter opphavsmannens eller designerens død. I Storbritannia har vernetiden for masseprodusert design, som er beskyttet etter åndsverkloven, vært 25 år fra slutten av kalenderåret da designet første gang ble markedsført.

Flere firma med tilholdssted i Storbritannia har derfor hatt muligheten til å produsere kopier av kjente designmøbler, selv om designeren kanskje til og med lever i beste velgående. Disse kopiene har deretter blitt solgt i EU- eller i EØS-land til en langt lavere pris enn originalen.

I 2013 vedtok den britiske regjeringen at vernetiden for masseprodusert design som kvalifiserer til beskyttelse gjennom åndsverksloven, skal utvides til å gjelde i 70 år etter designerens død, slik loven sier i de fleste europeiske land.

Det har imidlertid vært debatt om når denne endringen skulle tre i kraft. Nå har den britiske regjeringen bestemt at loven skal tre i kraft i april 2020.

Med den nye lovendringen vil masseprodusert design som er opphavsrettslig beskyttet få like sterkt vern som annen form for åndsverk, som for eksempel litteratur og musikk. Åndsverksloven i Storbritannia blir dermed lik lovverket i de fleste andre europeiske land.

I Norge er det ulovlig å kjøpe kopier av møbelklassikere hvis møblene kjøpes i næringsvirksomhet. Da er det ulovlig å importere dem til Norge. Dette gjelder uavhengig av om det er lov å produsere og markedsføre møblene i England. Det er derimot ikke straffbart å kjøpe slike designmøbler og få dem sendt til Norge hvis det er til privat bruk. Les mer om grensen mellom privat bruk og næringsvirksomhet ved import.

Les mer:

Kunngjøring fra den britiske regjeringen: Transitional provisions for the repeal of section 52 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988  (PDF)

Artikkel i det britiske arkitektur- og designmagasinet Dezeen.com

Artikkel på aftenposten.no