Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Nå blir det ulovlig å strømme filmer fra ulovlige kilder – ny åndsverklov trer i kraft 1. juli 2018

Mange oppsøker ulovlige strømmetjenester på nett for å se filmer gratis, selv om de vet at filmene er gjort tilgjengelige ulovlig – og at rettighetshaverne dermed risikerer å miste store deler av sine inntekter. For å få bukt med dette blir det nå, med den nye åndsverkloven, ulovlig å strømme film fra åpenbart ulovlige kilder.
andsverkslov_stromming1000.jpg
Illustrasjonsbilde: iStock/YinYang

Bakgrunn for endringene – hva betyr det for internettbrukerne?

Frem til nå har det ikke blitt ansett som et brudd på opphavsrettighetene at en internettbruker strømmer for eksempel en film fra datamaskinen sin, selv om filmen har vært lagt ut uten opphavers samtykke.

Bakgrunnen for denne regelen har vært at det ikke skal være nødvendig for den enkelte internettbrukeren å ta stilling til om innholdet er ulovlig lagt ut eller ikke.

I forarbeidene til den nye åndsverkloven fremhever Kulturdepartementet at dette fremdeles bør være hovedregelen, men at det nå blir gjort unntak fra hovedregelen i situasjoner der det er åpenbart at åndsverket er gjort tilgjengelig på ulovlig vis.

Bestemmelsen vil først og fremst gjelde film som er gjort tilgjengelig for strømming på nett, uten samtykke fra rettighetshaverne.

Bruken fra den ulovlige kilden må også være egnet til å skade rettighetshavernes økonomiske interesser i vesentlig grad, og strømningen må ha skjedd med viten og vilje for at vederlag og erstatning skal kunne ilegges.

Teknologinøytralt lovverk

Den nye åndsverkloven er tilpasset en digital tid, og har blitt forenklet og modernisert for å bli lettere tilgjengelig for alle.

Nedlasting og strømming fra ulovlige kilder som bruker såkalt Bit-torrent teknologi var også ulovlig etter den gamle åndsverkloven. Hensynet til teknologinøytralitet taler dermed for at strømming fra illegale kilder, uavhengig av hvilken teknologi som brukes, nå blir ulovlig.

Se Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven) (lenke til Lovdata)

Bestemmelsen om strømming: se åndsverkloven § 3 tredje ledd