Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Svarteliste over markedsplasser utenfor EU som selger piratkopier

I 2018 utarbeidet EU-kommisjonen for første gang en svarteliste over både fysiske markedsplasser og markedsplasser på nett, som selger piratkopier i stor skala utenfor Europa. Nå foreligger en oppdatert liste for 2020.

Svartelisten er ment å synliggjøre hvilke markedsplasser som er involvert i, legger til rette for, eller på andre måter drar nytte av handel med piratvarer i stor skala. Det er også en liste over nettsteder som tilbyr ulovlig strømming av TV-serier, film, musikk og liknende.

Listen skal bidra til å oppfordre eiere, lokalt politi og andre relevante myndigheter til å ta nødvendige grep for å redusere salget av piratkopier. EU-kommisjonen bruker listen aktivt i sitt samarbeid med handelspartnere utenfor Europa, der det foregår dialog immaterialrettsspørsmål.

Listen er også ment å bidra til bevisstgjøring overfor forbrukere om miljøutfordringer og utfordringer knyttet til helse og sikkerhet forbundet med piratkopier, hvis de kjøper produkter fra markedsplassene på listen.

Svartelisten tar utgangspunkt i at en stor andel av handelen med piratkopier foregår på nett, og er utarbeidet på bakgrunn av involvering av ulike interessenter. Den er ikke ment å være uttømmende eller bevise brudd på lovgivning.

Omfanget av piratkopier har økt med koronapandemien

I listen fra 2020 fremheves det at netthandelen har økt betraktelig under koronapandemien. Dette har også medført at tilbudet av piratkopier online har økt. Piratkopier på nett utgjør en trussel for forbrukere som risikerer å bli lurt til å tro at de kjøper ekte produkter. Piratkopiene de mottar kan utgjøre en helse og sikkerhetsmessig risiko. Det store tilbudet av piratvarer på nettet truer også de lovlige merkevarene, som taper renommé og inntjening i en ellers vanskelig tid. Også troverdigheten til e-handelsplattformene svekkes når piratkopiene florerer og mange risikerer å bli lurt av falske varer.

Den forrige «watch listen» har hatt effekt

Noen av aktørene som stod på listen fra 2018, har tatt grep for å redusere IPR-krenkelser og derfor tatt ut.

Andre aktører, som Amazon, Alibaba og e-bay, har et betydelig problem med piratkopierte varer på deres plattformer ifølge rettighetshaverne, men de gjør en omfattende innsats for å redusere problemet og står derfor ikke på listen.

 

EU-kommisjonens svarteliste over markedsplasser involvert i handel med piratvarer fra 2020 finner du her (PDF)

EU-kommisjonens svarteliste over markedsplasser involvert i handel med piratvarer fra 2018 finner du her (PDF)

Les EU-kommisjonens handlingsplan for immaterielle rettigheter for å styrke EUs økonomiske motstandsdygtighet og genopprettning 

Sist oppdatert: 3. mai 2021