Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Studie viser sterk økning i kjøp av piratvarer for europeisk ungdom

Hva driver ungdom til å kjøpe forfalskede varer eller til å strømme digitalt innhold fra ulovlige kilder? En omfattende studie fra EUIPO gir et oppdatert bilde av hvordan unge i alderen 15 til 24 år i hele EU ser på immaterialrettskrenkelser, og hvilke erfaringer de har med piratvarer og ulovlig strømming.

Studien undersøker også hvilke faktorer som skal til for å få den yngre generasjon til å slutte med handlinger som krenker immaterielle rettigheter.

Trender og tendenser på området

Studien er det tredje i sitt slag. Tilsvarende studier ble gjort i 2016 og 2019. Dette gjør det mulig å se på trender og tendenser på området. Oppdateringsstudien fra 2022 gir ny innsikt om unges oppfatninger og holdninger i en tid hvor onlinehandel og digitalt forbruk har steget markant blant annet som følge av pandemien, noe som påvirker forbrukeradferden.

Urovekkende økning i kjøp av piratvarer

Når det gjelder kjøp av falske varer oppgav 52% av respondentene å ha kjøp en piratvarer de siste 12 månedene.

Av de som hadde kjøpt piratvarer bevisst har det skjedd en markant økning siden 2019. I 2022 bekrefter 37% av de spurte at de bevisst hadde kjøpt et forfalsket produkt de siste 12 månedene. I 2019 var tallet 14%. Dette er en bekymringsfull tendens. Tallet kan, ifølge undersøkelsen, til dels være påvirket av at spørsmålene i 2022 undersøkelsen er stilt på en noe annen måte enn i 2019.

En tilsvarende andel av unge forbrukere sier at de kjøpte piratkopier ved et uhell. Undersøkelsen viser at mange synes det er vanskelig å vite om et produkt de kjøper er ekte eller falskt (60%).

Influensere på sosiale medier påvirker unge til å kjøpe piratvarer

Studien peker på to ulike måter influensere påvirker unge til å kjøpe piratvarer.

For det første viser undersøkelsen at videoer av influensere på sosiale medier bidrar til å «skjerpe appetitten» for unge europeiske forbrukere etter «high-end» luksus artikler som de ikke har råd til. Dette bidrar til at flere unge søker etter billige forfalskninger av produktene de ønsker seg. Influenserne bidrar dermed indirekte til piratvaresalg.

Noen influensere bidrar også direkte til salg av falske varer ved at de markedsfører piratvarer på ulike måter, for eksempel ved at man kan følge lenker til falske nettbutikker eller ved hjelp av mer intrikate metoder og lukkede grupper på sosiale medier.

Mange unge strømmer fremdeles piratkopiert digitalt innhold

Studien viser at et økende flertall unge sier at de foretrekker lovlige alternativer frem for piratkopiert innhold.

Men samtidig innrømmer 21 % av respondentene at de bevisst har strømmet piratkopiert innhold de siste 12 månedene. Det dreier seg da hovedsakelig om film, tv-serier, musikk og live sportsbegivenheter som de unge finner på servere, apper eller sosiale medier.

En tredjedel av unge forbrukere synes det er vanskelig å skille mellom lovlig og ulovlig digitalt innhold, og en økende andel bryr seg ikke om hvorvidt innholdet er piratkopiert eller lovlig.

Her finner du studien «Intellectual Property and Youth Scoreboard 2022» (pdf)

Her finner du EUIPOs omtale av studien

 

Sist oppdatert: 28. juni 2022