Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Stor studie av små og mellomstore bedrifters bruk av IPR i Europa

60% av virksomhetene som eier immaterielle rettigheter mener at rettighetene er positive for bedriften. En tredjedel av rettighetshaverne sier de er blitt utsatt for inngrep, men 12% av disse foretok seg ingenting for å håndheve rettighetene. Tallene er hentet fra EUIPOs nye omfattende studie som er foretatt blant 9000 virksomheter i ulike EU-land.

En tidligere rapport fra 2015 viste at kun 9% av små og mellomstore bedrifter i EU registrerer immaterielle rettigheter. Det var derfor behov for en ytterligere kartlegging av hvorfor små og mellomstore bedrifter registrerer eller ikke registrerer rettigheter, hva slags problemer de møter når de registrerer og hvordan de mener at slike problemer kan løses på en mest mulig effektiv måte.

Behov for kunnskap og informasjon

Små og mellomstore bedrifter er mest opptatt av å registrere domenenavn og benytter seg av forretningshemmeligheter, fremfor å registrere rettigheter. Deretter er det varemerker som anses som viktigst. Mange er nok ikke klar over at et domenenavn er en adresse på internett som ikke gir rettigheter til et firmanavn som sådan.

For å velge den best egnede IPR-strategien for en virksomhet, trenger små og mellomstore bedrifter større kunnskap og forståelse for ulike måter å beskytte innovasjoner på, hvilke fordeler man kan oppnå og de ulike prosessene involvert. Rapporten avdekker at mange mangler den kunnskapen som skal til for å velge en egnet og fruktbar IPR-strategi for sin virksomhet.

Det anbefales derfor at det gis informasjon til disse bedriftene gjennom mange ulike kanaler. Et eksempel som trekkes frem er at det kan arbeides for at revisorene kan gi informasjon og råd til små og mellomstore bedrifter om IPR. Alle virksomheter må forholde seg til en revisor, og revisoren gir allerede råd om andre typer spørsmål knyttet til forretningsvirksomheten.

Søknadsprosesser og håndheving av rettigheter bør bli enklere og billigere

De virksomhetene som registrerer rettigheter oppgir at dette gir dem troverdighet, og at de ønsker å beskytte seg mot kopiering. En tredjedel av virksomhetene som har rettigheter har opplevd å bli kopiert. Små og mellomstor bedrifter lider mest som følge av kopiering.

Det fremheves i rapporten at det derfor anses viktig å forenkle søknadsprosessene.

En del små og mellomstore bedrifter opplever dyre og kompliserte rettslige prosesser for håndheving som et hinder for å bruke immaterielle rettigheter som et strategisk virkemiddel. Rapporten peker også på at det er viktig å tilrettelegge for enklere og billigere håndheving av rettigheter.

Lenke til rapporten fra EUIPO (PDF)

 

 

Sist oppdatert: 20. juni 2016