Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Rundt 400 000 ser TV ulovlig i Norden

De lovlige distributørene av fjernsynssendinger taper enorme beløp på illegal card sharing, streaming og IPTV, mens kriminelle aktører sitter igjen med høy fortjeneste. Dette fremkommer i en trendrapport for 2016 som er utarbeidet for Nordic Content Protection.

Nordic Content Protection er en bransjeorganisasjon som arbeider på vegne av TV-industrien i Norge, Sverige, Danmark og Finland for å bekjempe ulovlig tilgang til fjernsynssendinger og øke beskyttelsen av digitale rettigheter.

Rapporten belyser trusselbildet bransjen møter fra de illegale tjenestene, og anslår at de lovlige aktørene i de nordiske landene taper ca. fire milliarder kroner i året på grunn av denne typen svindel.

Rapporten tar også for seg hvor pengene fra den kriminelle virksomheten tar veien, hvem som blir kunder av de illegale tjenestene og hvilken teknologi de kriminelle nettverkene benytter.

Til slutt i rapporten gis det anbefalinger for videre arbeid for å bekjempe de illegale nettverkene og sikre eksistensgrunnlaget til de legale aktørene i bransjen.

Les rapporten:

Trendrapport 2016 Kriminalitetsutviklingen innen illegal distribusjon og salg av tilgang til TV-sendinger (pdf)

Sist oppdatert: 9. februar 2016