Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Piratkopier er farlige og kan føre til kvelning, forgiftning og sjokk viser ny studie

Piratkopierte leker er den produkttypen som oftest rapporteres som farlig til europeiske sikkerhetsmyndigheter. Og den største faren forbundet med piratkopierte leker er giftige eller farlige kjemikalier. Kjemikaliene som er funnet kan forgifte umiddelbart, eller føre til for eksempel kreft ved gjentatt bruk.
Farlige_piratkopier1000.jpg
Illustrasjonsbilde: iStock/gorodenkoff

Farlige bilseter til barn

En studie fra EU Observatoriet for krenkelser av immaterielle rettigheter viser flere konkrete eksempler på farlige piratkopierte produkter. Blant annet vises et bilsete til barn som ble solgt i Danmark, Spania og Slovenia. Stofftrekket på setet inneholdt og avga et flammehemmende middel. Middelet er regnet for å være svært skadelig for barns helse, og kan potensielt føre til kreft og påvirke evnen til reproduksjon og barns naturlige utvikling.

Kriminelle nettverk står bak piratkopiene og bryr seg lite om kvalitet og sikkerhet

Forskning viser at forfalskede varer ofte er fremstilt av kriminelle nettverk. De som står bak handelen med piratkopierte varer bryr seg lite om produktenes kvalitet og sikkerhet. De kan inneholde stoffer eller komponenter som ikke oppfyller gjeldende europeiske sikkerhetsstandarder, og utgjør en risiko for forbrukernes sikkerhet. Studiet vier at årsakene til at piratkopiene er farlige for forbrukerne varierer fra dårlig utførelse og farlige materialer og komponenter til at de som produserer mangler innsikt og vilje til å følge regler og sikkerhetsmekanismer for de aktuelle produktene.

Ulovlige kjemikalier funnet i piratkopiert kosmetikk

Studiet viser også til den store spredningen av piratkopiert kosmetikk, og trekker frem en spansk rapport der falsk og ekte parfyme fra fire ulike kjente merkevareprodusenter ble analysert på et laboratorium. Den kjemiske sammensetningen i de ekte og de falske produktene viste seg å være svært forskjellig. Den piratkopierte parfymen inneholdt 16 kjemiske stoffer som utgjør en trussel for helsen og som derfor ikke er godkjente komponenter i kosmetikk. Den piratkopierte parfymen inneholdt også kjemiske stoffer som ikke er testet, og hvor virkningen derfor er ukjent og potensielt farlig.

Konklusjonen av den spanske rapporten var at det er store forskjeller i den kjemiske sammensettingen av falsk og ekte kosmetikk, og at UV filteret var tilstede i alle de ekte produktene men ikke i noen av de falske.

Eksempler på farlig elektrisk verktøy identifisert

Brannfarlig elektrisk verktøy som heller ikke er sikret mot løse deler som kan slenges løs under bruk og dermed påføre brukeren skade, er også identifisert i studiet. Studiet trekker frem eksempler på forfalskninger av kjente merkevarer på vinkelslipere og driller.

I tillegg vises flere eksempler på piratkopierte mobilladere, rettetenger og andre elektroniske produkter som er potensielt brannfarlige, kan gi elektrisk støt eller eksplodere.

Konklusjoner

Studien konkluderer blant annet med at den mest vanlige faren ved piratkopier (32% av de identifiserte produktene) er at man utsettes for farlige kjemikalier og giftstoffer som kan føre til umiddelbare skader eller ha alvorlige langtidsvirkninger.

De identifiserte rissikoene gjelder alt fra feilaktig konstruerte produkter til bruk av dårlige komponenter eller stoffer samt manglende etterlevelse av sikkerhetsstandarder.

73% av de farlige piratkopierte produktene som kommer til Europa kommer fra Kina.

Analysen i studien peker også på at det er en manglende forståelse blandt europeere om omfanget av problement med farlige piatkopier.

EU observatoriets studie om farene forbundet med piratkopierte varer (pdf)

En oppsummering av studiet på dansk finner du her (pdf)

Sist oppdatert: 11. september 2019