Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Omfattende studie av farene forbundet med piratvarer

Farlige piratvarer selges i økende grad på nettet viser nytt studie. Falske varer har en lang rekke negative konsekvenser. En ny rapport fra OECD og EUIPO viser at handel med piratvarer ikke bare skader økonomien og lovlige arbeidsplasser, men også utgjør en alvorlig trussel mot forbrukerne.

Falske varer utgjør en helserisiko gjennom produkter som for eksempel piratkopierte legemidler og matvarer, og en sikkerhetsrisiko gjennom produkter som blant annet falske bildeler, leker og batterier. I tillegg er falske varer en miljøtrussel gjennom piratvareprodukter som kjemikalier og sprøytemidler til landbruket.

Mange piratvarer kan være farlige på flere måter samtidig. For eksempel kan falske sprøytemidler både være miljøskadelige og samtidig helseskadelig for de som bruker dem. Piratkopiert medisinsk utstyr kan utgjøre en trussel får både helse og sikkerhet. 

Piratvarene utgir seg for å være ekte produkter uten å ha vært gjennom den samme produktkontrollen

Lovlige virksomheter må tilfredsstille gjeldende sikkerhetsstandarder og sørge for at deres produkter ikke er farlige. De som står bak piratvarene, er opptatt av profitt og trenger ikke tenke på renommé eller kvalitet. De bruker gjerne billige men helseskadelige stoffer. De snylter på det som er gjort av testing av de originale varene som anses som trygge av forbrukerne, mens piratvarene kan ha skjulte skadelige defekter og inneholde giftige stoffer.

Rapporten peker på at det finnes eksempler på falske varer som holder tilfredsstillende kvalitet, men understreker samtidig at undersøkelser viser at disse hører til sjeldenhetene. 

For europeiske myndigheter er det viktig å sikre at produktene på markedet er trygge. Det er derfor et omfattende lovverk som regulerer produktsikkerhet og ulike myndighetsorganer som overvåker og identifiserer farlige produkter. Når farlige produkter oppdages er de vanligvis gjenstand for tilbakekalling fra markedet.

Etatene som fører tilsyn med produktsikkerhet, fokuserer generelt gjerne på sikkerhetskravene uten å legge spesiell vekt på at varene er forfalskinger. Men det at piratvarene gir seg ut for å være ekte, byr på spesielle utfordringer fordi forbrukerne kan bli lurt til å stole på at gjeldende sikkerhetsstandarder er fulgt og at produktene er sikre.

Piratvarer og miljøkonsekvenser

Piratvarer som ikke oppfyller kvalitetsstandarder, kan ha ulike miljøskadelige konsekvenser. Når piratvarene produseres brukes ofte giftige fargestoffer og ulovlige kjemikalier. En del produksjon skjer også utenfor lovlige standarder for luftforurensing.

Destruksjon av piratvarer er også et problematisk område. Det kan dreie seg om store kvanta med piratvarer som inneholder farlige stoffer.

Et bærende miljømessig prinsipp er at forurenser betaler. Men piratvarehandelen foregår i det svarte markedet der organiserte kriminelle ofte står bak, og der opprinnelsen til produktene kan være ukjent. Prinsippet om at forurenser betaler blir da vanskelig å gjennomføre. I praksis er det rettighetshaverne og skattebetalerne som betaler.

Logistikken med å lagre, destruere eller kassere produkter, eller resirkulere dem på en miljøsikker måte er en krevende oppgave, særlig når farlige materialer eller stoffer er involvert.

Dette er spesielt vanskelig i land med begrenset teknisk kapasitet, mangel på passende lagrings- og avfallsanlegg og forskriftskontroll.

I land med mer robuste regelverk og spesialiserte anlegg for håndtering av miljøsikkert avfall og resirkulering, kan dette bidra til å redusere omfanget av miljøskader.

Uansett byr beslag av store volum av beslaglagte piratvarer på utfordringer fordi det ofte innebærer tidkrevende rettslige prosedyrer samtidig som det er tidkrevende å analysere hva varene inneholder og hvilken fare de utgjør, før man velger metode for destruksjon eller resirkulering.

En undersøkelse utført av React (en ideell organisasjon, med hovedkontor i Nederland, som jobber med bekjempelse av piratkopiering) viser at de fleste av de milliardene av piratkopier som beslaglegges årlig destrueres ved brenning. Åpen brenning, som foregår i mange utviklingsland, er den desidert mest skadelige destruksjonsmetoden, med ødeleggende effekter på både miljø og helse. Men også forbrenning i regulerte forbrenningsanlegg har negative miljøkonsekvenser.

 

Hvilke piratvarer utgjør den største risikoen?

Ifølge rapporten er parfyme, kosmetikk, klær, leker, bildeler og legemidler de mest vanlige piratvarene som utgjør en helse- og sikkerhetsmessig trussel for forbrukerne. I rapporten kan man lese mer om disse produktgruppene og de seneste trendene og tendensene for piratvarehandel innenfor de ulike kategoriene.

I kategorien for helsefarlige piratvarer omhandles konkrete saker om forfalskede legemidler, alkohol, kosmetikk, piratkopierte tannpasta av kjente merkevarer inneholdende forbudte kjemiske stoffer og kontaktlinser med farlige bakterier.

Nedenfor gjengis noen av sakene som trekkes frem i rapporten.

Falsk kosmetikk kan være kreftfremkallende og forårsake skader som alvorlige utslett, infeksjoner eller psoriasis

Rapporten henviser til andre studier både fra myndigheter og privat sektor som omhandler piratkopiert kosmetikk. Disse viser at noen av ingrediensene som brukes til å produsere falsk kosmetikk og parfyme er farlige. Falsk kosmetikk inneholder ofte kjente kreftfremkallende stoffer, som arsen, beryllium og kadmium. Det er også gjort funn av høye nivåer av aluminium og mikrobiologisk forurensning.

Noen av piratvareproduktene som er undersøkt har forårsaket akne, psoriasis, utslett og øyeninfeksjoner.

Det er gjort funn av det kjemiske stoffet DEHP i piratkopiert parfyme. Dette er et stoff som US Enviormental Protection Agency har klassifisert som et sannsynlig kreftfremkallende stoff. Det vises også til at det er gjort funn av urin i falsk parfyme. Slike parfymer har ifølge rapporten forårsaket alvorlig hudutslett.

Amerikansk politi beslagla store mengder piratkopiert kosmetikk i rassia i Los Angeles motedistrikt

I 2020 hadde politiet i Los Angeles en aksjon i byens motedistrikt der falsk kosmetikk til en verdi av 700 000 USD ble beslaglagt. Beslagene ble gjort av forfalskninger av merker som Anastasia, NARS, MAC, Urban Decay og Kylie Cosmetics.

Tester avslørte at de beslaglagte produktene inneholdt høye nivåer av bakterier og animalsk avfall.

Falsk kosmetikk som bandt annet kunne medføre kjemisk brannskade og forgifte nervesystemet avdekket under aksjon i Storbritannia

I Storbritannia avdekket myndighetene forfalskede skjønnhetsprodukter for hundretusenvis av pund i 2018. Produktene inneholdt stoffer som kunne medføre kjemiske brannskader og hudutslett.

Det ble også avdekket falsk kosmetikk som inneholdt kvikksølv som kan ha toksiske effekter på nervesystem, fordøyelses- og immunsystem, lunger, nyrer, hud og øyne. Noen av forfalskningene som ble beslaglagt hadde ulovlige nivåer av hudblekingsmidlet hydrokinon.

Piratkopiert leketøy og andre produkter rettet mot barn

Leketøy forfalskes i stort omfang. Piratkopierte versjoner av populære leker er ifølge rapporten et vedvarende problem, som forverres i høysesonger som for eksempel rundt jul eller halloween, når ekte produkter typisk kan være utsolgt. Mange finner billigere alternativer som kan være piratkopier på nett. Lavere priser kan virke tiltrekkende, og mange kjøper falske varer uten å vite at produktet de kjøper er piratkopier, som kan være farlige for barna som skal bruke dem.

Rapporten trekker frem L.O.L. dukker som et eksempel på en svært populære leke som har blitt piratkopiert, der de falske dukkene inneholdt ftalater. Dette er en kjemikalie som er hormonforstyrrende og som kan skade lever, nyrer, lunger og reproduksjonssystemene.

Rapporten trekker også frem et eksempel fra desember 2018, der en fire år gammel gutt fra Wisconsin svelget falske magnetiske Magformers-byggeklosser. Da magnetene prøvde å koble seg til hverandre etter at de hadde blitt svelget forårsaket de betydelig tarmskade. Hendelsen resulterte i sykehusinnleggelse og kirurgi.  Ekte Magformers-leker er gjenstand for regelmessig sikkerhetstesting for å sikre at de små magnetene er trygt innkapslet og ikke løsner under lek. Dette var ikke tilfellet med det piratkopierte produktet.

Reservedeler til bil piratkopieres i stort omfang og utgjør en alvorlig sikkerhetstrussel

Det globale markedet for biltilbehør og reservedeler er stort. Størrelsen på markedet samt at internett i økende grad er markedsførings- og salgskanal, har gjort dette til attraktivt produktsegment for piratvarer.

Falske bilprodukter utgjør en alvorlig risiko når de ikke blir kontrolltestet i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. Beslagstall fra tollmyndighetene i USA viser at piratkopierte sikkerhetskomponenter som bremseklosser, kollisjonsputer, hjul og fjæringsdeler er de vanligste piratkopierte produktene. Det rapporteres også om politibeslag av seter, sikkerhetsbelter, olje- og luftfiltre, frontruter, mikrobrikker og tennplugger.

Konkluderende bemerkninger

Rapporten peker på at med kompliserte handelsruter, kriminelle nettverk som operer med sofistikerte metoder og med en økende grad av helse- og sikkerhetsmessige trusler for forbrukerne, har handelen med piratvarer blitt så kompleks at den ikke kan bekjempes av et enkelt land eller av enkelte interessenter alene. Det enorme volumet av piratvarer som truer produktsikkerheten, krever et forsterket internasjonalt samarbeid, som samlede myndigheter i hvert enkelt land stiller seg bak.

Her finner du rapporten Dangerous Fakes – Trade in counterfeit goods that pose health, safety and enviormetial risks (Lenke til euipo.europa.eu)

Sist oppdatert: 4. april 2022