Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Piratkopierte varer i EU - en omfattende situasjonsrapport

For første gang er det publisert en omfattende dybdestudie som viser nåværende status rundt problemet med piratkopierte varer i EU. Det er EUROPOL og EU-Observatoriet som står bak studien.

Formålet med rapporten er å informere befolkningen, næringslivet, aktuelle myndigheter og beslutningstakere om den nåværende situasjonen når det gjelder piratkopiering. Den viser også sammenhengen mellom piratkopiering og organisert kriminalitet, distribusjonsruter og ankomstpunkter.

Det rapporteres også om aktiviteter som er satt ut i livet av håndhevingsmyndigheter og private interessenter for å avsløre og forhindre piratkopier, samt at det presenteres detaljer om omfang og spesielt utsatte produktgrupper av piratkopierte varer.

Til slutt i rapporten nevnes hovedutfordringene ved piratkopiering som Europa står overfor, stikkordsmessig oppsummert som:

  • Svake punkter i forsyningskjeden
  • Svakheter ved håndhevingen
  • Mangel på etterforskning
  • Manglende samarbeid med interessenter innenfor e-handel
  • Bevisstgjøring av forbrukere
  • Bevisstgjøring av håndhevingspersonell

Hovedfunn fra rapporten

Økende produksjon av piratkopier i Europa

Selv om de fleste falske produkter i omløp er produsert utenfor Europa, belyser rapporten at produksjon av piratkopier også er på vei oppover i mange EU-land. Flere ferske saker med opprinnelse i Belgia, Tsjekkia, Italia, Polen, Spania og Storbritannia viser at produksjon foregår i stor skala også innad i EU.

Sammenheng med organisert kriminalitet

Produksjonen av piratkopier er lønnsom for kriminelle nettverk, og medfører liten risiko for strenge straffer. Det vises også til at handel med piratkopier har klare forbindelser med annen kriminell aktivitet, som menneskehandel og ulovlig utnyttelse av sårbar arbeidskraft. Det er påvist tette bånd mellom organiserte kriminelle i Kina og mafiaen i Italia. Kinesiske diaspora-samfunn rundt omkring i Europa er ofte involvert, og bruker legitime forretninger til å fasilitetere for den ulovlige handelen. De aktuelle kriminelle gruppene hvitvasker penger og sender store beløp til Kina.

Kina er fremdeles landet som genererer flest piratkopier. India er også et land som er opphav til store mengder av piratkopierte medisiner. Piratkopierte matvarer kommer i stort omfang fra Egypt, mens kosmetikk særlig stammer fra Tyrkia.

Distribusjon og transitt

Internett er hovedkanal for distribusjon av piratkopierte varer. Det kan handles hele døgnet og varene leveres direkte. Forbrukere tiltrekkes av lave priser. De som selger piratkopier kan operere på tvers av jurisdiksjoner, og kan ta ned og sette opp nye nettsider i løpet av kort tid, uten å miste kundegrunnlaget.

Frihandelssoner (FTZ) mellom Asia og Europa ser i økende grad ut til å brukes som et sted der man pakker om piratvarer og påfører dem falske varemerker. Man skjuler kontaineres opprinnelse og skaffer til veie nye dokumenter på forsendelsen. Ompakkingen skjer på en profesjonell måte for å få produktene til å fremstå som originale. Særlig er frihandelssonen i Tanger i Marokko, som er under sterk ekspansjon 15 km fra EUs grense, ansett å være en fremtidig utfordring.

Misbruk og kopiering av garantisymboler

Mange organisasjoner over hele verden bruker kvalitetsmerker og merker som garanterer for geografisk opprinnelse. Slike merker kopieres i stor skala og påføres piratkopierte produkter. Særlig matvarebransjen har sett en økende tendens til at de som piratkopierer misbruker symbolene for økologisk og organisk mat. Slike matvarer har generelt høyere priser, slik at fortjenesten blir stor.

Les rapporten:  

2015 Situation Report on Counterfeiting in the European Union

 

  

Sist oppdatert: 6. mai 2015