Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Holdninger og atferd i EU – halvparten av unge i EU mener det er greit å kjøpe fake når prisen for originalen er for høy

På den internasjonale dagen mot piratkopier – World Anti-Counterfeiting Day 2023 – ble en helt fersk undersøkelse av folks holdninger og atferd til varemerkeforfalskninger og piratkopier i EU lansert.

Holdninger viser stor avstand mellom liv og lære:

  • 80 % mener at kjøp av varemerkeforfalskninger støtter kriminelle, og ødelegger for økonomien og arbeidsplasser
  • 2 av 3 sier at fake varer er en trussel mot helse, sikkerhet og miljø
  • Likevel synes halvparten av unge at det er greit å kjøpe fake når prisen for originalen er for høy
  • For befolkningen som helhet er tallet lavere, men fortsatt mener 1 av 3 at det greit å kjøpe varemerkeforfalskninger

Atferd:

  • 13 % sier at de har kjøpt fake bevisst, og tallet stiger til 26% i aldersgruppa 15-24 år
  • 4 av 10 sier at de har vært usikre på om en vare de har kjøpt har vært ekte elle ikke
  • Lavere pris er det som nevnes av flest i som grunn til å slutte å kjøpe varemerkeforfalskninger. Risikoen for dårlige opplevelser kommer også høyt på lista over grunner, og deretter er risiko for farlige produkter og straff.

Piratkopiering, særlig for å se sport:

  • 80 % foretrekker å bruke lovlige kilder til onlineinnhold
  • 60 % mener likevel det er greit å piratkopiere når innholdet ikke er tilgjengelig i abonnementet de har
  • 14 % innrømmer å ha lastet opp eller ned ulovlig, særlig for å se sport. Tallet stiger til 1 av 3 i aldersgruppa 15-24 år.

Bekymringsverdig trend

Både her hjemme og i EU er det økende kunnskap om de store samfunnsmessige konsekvensene varemerkeforfalskninger fører med seg. På tross av dette viser tallene fra EU at andelen som sier at de bevisst har kjøpt falske varer blant aldersgruppa 15-24 år, øker. Sannsynligvis er tallet av reelt kjøpte vareforfalskninger enda høyere ettersom tallet i undersøkelsen kun gjenspeiler bevisste kjøp. Undersøkelsen er denne gangen utført online og ikke per telefon, noe som tilsier at flere kan ha vært ærlige i svarene sine.

Undersøkelsen viser at det er forskjeller innad i EU, hvor de nordiske landene jevnt over har de beste tallene på skalaen.

Lenke til undersøkelsen European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour (IP Perception study)

Sist oppdatert: 12. juni 2023