Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Europeisk rettspraksis – dommer om håndheving av immaterielle rettigheter

EU-Observatoriet mot inngrep i immaterielle rettigheter, som har sitt sekretariat i EUIPO (den europeiske design- og varemerkemyndigheten), følger med på, samler og analyserer europeisk rettspraksis som gjelder håndheving av immaterielle rettigheter. Nå er rettspraksisen på dette området for 2018 samlet i ett dokument.

Se dokumentet på nettsiden til EUIPO: Recent European case-law on the infringement and enforcement of intellectuel property rights (PDF)

Det er også mulig å søke på europeiske dommer om håndheving av immaterialrettigheter i registrene i EUIPO. Finn ut hvordan du gjør det på nettsidene til euipo.europa.eu

Sist oppdatert: 3. januar 2019