Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

EU-Kommisjonens statistikk over beslaglagte kopivarer i 2014

Nå er rapporten med oversikt over beslaglagte piratkopier i EU i 2014 publisert. Rapporten viser at antall beslag er på nesten 36 millioner varer. Det er sigaretter, leker og medisiner som topper statistikken. Antall beslag er omtrent som året før, men rapporten peker på viktige trender som det er verdt å merke seg.

Øking av piratkopierte matvarer

Det er urovekkende at varer som utgjør en fare for folks helse og sikkerhet fortsetter å øke. Dette dreier seg typisk om produkter som mat og drikke, kosmetikk og kroppspleieprodukter, legemidler, elektriske husholdningsprodukter og leker.

Årets statistikk viser at fem av seks produktkategorier forble på samme nivå i 2013 som i 2014, mens det er tydelig økning i antall beslaglagte matvarer, som nå har rykket opp som den 6. største produktkategorien målt i antall beslaglagte varer.

Økning av små postforsendelser bestilt via internett

Antall små postforsendelser med piratkopier fortsetter å øke. Slike postpakker stod for 81% av alle beslagene. Økningen sees i sammenheng med økt internetthandel over landegrensene.

I 27% av denne typen saker ble varene destruert i henhold til nytt forenklet regelverk og prosedyre for små-forsendelser.

Kina fremdeles opprinnelsesland for flest piratkopier

Hele 80% av varene som ankommer EU, og som mistenkes å være piratkopier, kommer fra Kina. Innenfor spesielle varekategorier kan varene komme fra andre land. Tyrkia skiller seg for eksempel ut som kilde for varemerkeforfalskede kosmetikkvarer, mens Panama har kommet i søkelyset som leverandør av piratkopierte luksusklokker. Malaysia peker seg ut som opprinnelsesland for falskt tilbehør til mobiltelefoner.

Årlig rapport

EU-Kommisjonen har offentliggjort en slik årlig rapport siden år 2000. Hensikten er å synliggjøre tollmyndighetenes tiltak for å beskytte immaterielle rettigheter. Den bygger på data fra de nasjonale tollmyndighetene i EU.

Les rapporten fra EU-Kommisjonen:

Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights: Results at the EU border 2014 (PDF)

Den tilsvarende rapporten fra 2013 finner du her:

Report on EU Customs enforcement of intellectual property rights: results at the EU border 2013 (PDF)

 

 

Sist oppdatert: 9. november 2015