Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Rapporter og statistikk

En rekke studier, statistikker og rapporter tar for seg piratkopiering og varemerkeforfalskning. Nedenfor ser du en oversikt over relevante norske og utenlandske publikasjoner som omhandler verdien av immaterielle rettigheter for samfunnet, skadevirkninger og omfang av piratkopiering og varemerkeforfalskning, samt koblingen til organisert kriminalitet m.m.

Holdninger og atferd i EU – halvparten av unge i EU mener det er greit å kjøpe fake når prisen for originalen er for høy

På den internasjonale dagen mot piratkopier – World Anti-Counterfeiting Day 2023 – ble en helt fersk undersøkelse av folks holdninger og atferd til varemerkeforfalskninger og piratkopier i EU lansert.

Les mer om rapporten


Studie viser sterk økning i kjøp av piratvarer for europeisk ungdom

Hva driver ungdom til å kjøpe forfalskede varer eller til å strømme digitalt innhold fra ulovlige kilder? En omfattende studie fra EUIPO gir et oppdatert bilde av hvordan unge i alderen 15 til 24 år i hele EU ser på immaterialrettskrenkelser, og hvilke erfaringer de har med piratvarer og ulovlig strømming

Les mer om studien


Omfattende studie av farene forbundet med piratvarer

Farlige piratvarer selges i økende grad på nettet viser nytt studie. Falske varer har en lang rekke negative konsekvenser. En ny rapport fra OECD og EUIPO viser at handel med piratvarer ikke bare skader økonomien og lovlige arbeidsplasser, men også utgjør en alvorlig trussel mot forbrukerne.

Les mer om rapporten


EUIPO og Europol med ny trusselrapport om piratvarehandel

Handelen med falske varer fikk et løft av pandemien, bekrefter en ny trusselrapport fra EUIPO og Europol. Kriminelle nettverk tilpasset seg raskt nye muligheter og den økte etterspørselen etter produkter som typisk ble etterspurt gjennom pandemien. 

Les mer om rapporten


EU kommisjonens rapport over beslaglagte piratkopier ved EUs grenser i 2020

Antall piratvarer beslaglagt av tollmyndighetene ved EUs grenser i 2020 var betydelig lavere enn sammenlignet med året før. I 2019 ble 41 millioner falske varer beslaglagt mens tallet for 2020 er på rundt 27 millioner.

Les mer om rapporten 


Nedgangen i piratkopiering av film, musikk og TV fortsetter

Ny rapport fra EU Observatoriet viser at når det fines lovlige alternativer minsker ulovlig strømming av digitalt innhold, som musikk, TV programmer og filmer. Rapporten sammenlikner tall i EU og Storbritannia i perioden fra 2017 til 2020.

Les mer om rapporten


Piratkopiering og sosiale medier

EU-Observatoriet har publisert en rapport som tar for seg nye og eksisterende trender der sosiale medier misbrukes i forbindelse med piratkopiering. Rapporten gir også gode eksempler til etterfølgelse, på hva man kan gjøre for å bekjempe utbredelsen av piratkopiering på sosiale medier.

Les mer om rapporten


Misbruk av e-handel i forbindelse med salg av piratvarer

Ifølge undersøkelsen øker antall aktører som henvender seg til forbrukere (B2C) gjennom e-handel stadig. Mellom 2018 og 2020 økte online detaljhandelen med 41% i de store økonomiene, sammenliknet med en økning på 1% i detaljhandel som ikke foregikk på nett.

Les mer om undersøkelsen


Forhandlere på e-handelsplattformer – studie av forretningsmodeller som brukes i piratvarehandelen

I 2019 ble verdien av forfalskede og piratkopierte varer importert til EU anslått å stige til 119 milliarder euro. Dette utgjør 5,8 % av all import til Europa.

Les mer om rapporten


Hvordan står det til med beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter i land utenfor Europa?

For tredje gang har EU-kommisjonen utarbeidet en «tredjelandsrapport» som identifiserer land utenfor Europa der systemet for beskyttelse og håndhevelse av immaterielle rettigheter (IPR) gir størst bekymring. Ut fra dette gir rapporten en oppdatert liste over såkalte «prioriterte land».

Les mer om rapporten


Handel med piratkopier blant de 10 største kriminalitetstrusslene Europa står overfor - prioritert område i 2022-2025

Europol har nylig kommet med en rapport som utpeker handel med piratkopier som et av de 10 største kriminalitetstruslene i Europa. Nå har EU vedtatt å prioritere kampen mot denne formen for økonomisk kriminalitet gjennom en fireårsplan kalt EMPACT.

Les mer om rapporten og planene


Europols trusselrapport 2021 har piratkopierte varer som prioritert områder

Hvert fjerde år publiserer Europol SOCTA-rapporten. Dette er en dybdeanalyse av trusselen organisert kriminalitet utgjør for Europa den kommende perioden. Rapporten identifiserer skifter i trusselbildet, og kartlegger hvordan kriminelle nettverk opererer.

Les mer om rapporten


Svarteliste over markedsplasser utenfor EU som selger piratkopier

I 2018 utarbeidet EU- kommisjonen for første gang en svarteliste over både fysiske markedsplasser og markedsplasser på nett, som selger piratkopier i stor skala utenfor Europa. Nå foreligger en oppdatert liste for 2020.

Les mer om rapporten


Ny guide lærer deg metodene for å hindre piratkopier i din virksomhet

EU-Observatoriet har laget en guide med oversikt over teknologi og metoder som kan hjelpe virksomheter å unngå piratkopier.

Les mer og last ned guiden her


EU kommisjonens rapport over beslaglagte piratkopier ved EUs grenser i 2019

Ifølge tall fra politi, toll- og tilsynsmyndigheter i EU var det en nedgang i antall beslaglagte piratkopier i 2019 sammenliknet med året før. I 2019 ble 40 millioner piratkopier beslaglagt, sammenlignet med 70 millioner i 2018.

Les mer om rapporten her


En ny rapport tar for seg nye typer teknologi og deres påvirkning på fremtidens IPR

Rapporten er utarbeidet av EU Observatoriets «Impact of Technology Expert Group».

Les mer om rapporten her 


Statusrapport om piratkopiering og verdien av immaterielle rettigheter 2020

I en periode over flere år har det blitt dokumentert at piratkopiering og annen IPR-kriminalitet ikke kun er «offerløse forbrytelser». Dette fremkommer enda tydeligere gjennom EUIPOs og EU-Observatoriets statusrapport for 2020.

Les mer om rapporten her


Ny rapport viser sammenheng mellom handelen med piratkopier og annen alvorlig kriminalitet 

En ny rapport fra Europol og EUIPO ( EUs design- og varemerkemyndighet) viser med eksempler fra virkelige saker hvordan kriminelle grupper som står bak handelen med kopivarer også er involvert i andre former for alvorlig kriminalitet.

Les mer om rapporten her


Studie om ulovlig IPTV i EU

Med begrepet ulovlig IPTV menes uautorisert levering av TV-innhold over internett. Hensikten med studien er å belyse fenomenet og forretingsmodellen bak ulovlig IPTV, for på denne måten å danne grunnlag for håndheving og mulige reaksjoner overfor de som står bak denne formen for kriminalitet.

Les mer om studien her


Studie av små og mellomstore bedrifter i Europa - kunnskap om og bruk av immaterielle rettigheter

Hele 99% av virksomhetene i EU er små og mellomstore bedrifter, såkalte SMBer. Dette tallet er tilsvarende som i Norge. Men svært få av SMBene benytter seg av immaterielle rettigheter (IPR) for å beskytte sine verdier.

Les mer om studien fra EU Observatoriet


EU-kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier – 2018

I 2018 var sigaretter, leker og falsk emballasje de tre største kategoriene av beslaglagte piratkopier ved EUs grenser. Dette er en endring fra 2017 der matvarer var den største kategorien. Leker var den nest største kategorien også i 2017, men har økt med ca. 4% i 2018.

Les mer om EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier i 2018


Studie om brudd på opphavsrett på nett – trender og årsaker

E studie fra EU-Observatoriet ser på omfanget av brudd på åndsverkloven. I hvilken grad bruker europeere musikk, film og TV-programmer fra online-kilder som krenker opphavsrettigheter?

Les mer om studien her


Hva mener unge europeere om immaterielle rettigheter?

EU-Observatoriet har publisert sin andre studie som tar for seg unge europeeres forhold til immaterielle rettigheter. Studien er gjennomført blant 23 500 ungdom mellom 15 og 24 fra hele EU.

Les mer om studien her


Rapport viser hvordan EU-landene satser på immaterielle rettigheter i skolen

EU-Observatoriet har nå samlet eksempler på praksis fra ulike land som er i gang med integrering av immaterielle rettigheter IPR i skolen.

Les mer om rapporten her 


Piratkopier er farlige og kan føre til kvelning, forgiftning og sjokk viser ny studie

En studie fra EU Observatoriet for krenkelser av immaterialrettigheter viser flere konkrete eksempler på farlige piratkopierte produkter. Piratkopierte leker er den produkttypen som oftest rapporteres som farlig til europeiske sikkerhetsmyndigheter.

Les mer om studien her


Nye tall om piratkopiering i Europa

EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) publliserte i juni 2019 en rapport som viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene. Rapporten tar for seg verdien av immaterielle rettigheter (IPR), omfanget av piratkopiering, økonomiske konsekvenser og hvilke mekanismer som spiller inn.

Les mer om rapporten her


Svensk rapport viser hvordan piratkopiering er en trussel mot svensk industri og samfunn

En studie fra OECD går i dybden og viser konsekvensene av handel med piratkopierte varer i Sverige. Resultantene er alarmerende.

Les mer om studien her


Studie viser en kraftig økning i antallet piratkopier som ankommer Europa

OECD og EUs varemerkemyndighet EUIPO har undersøkt trender i handelen med piratkopier. Studien viser at importen av piratkopier til EU økte med nesten to prosent fra 2013 til 2016. Nå er 6,8% av varene som ankommer Europa årlig piratkopier. I 2013 var tallet 5%.

Les mer om studien om trender og tendenser på piratkopieringsområdet i 2019


EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier – 2017

I 2017 var matvarer den største kategorien av beslaglagte piratkopier ved EUs grenser. Matvarer sto for 24% av beslagene, etterfulgt av leker som utgjorde 11%. Generelt økte piratkopier som kan utgjøre en helse- og sikkerhetsmessig risiko for forbrukerne med hele 9%, fra 34 % i 2016 til 43% i 2017.

Les mer om EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier i 2017


Europeisk rettspraksis – dommer om håndheving av immaterielle rettigheter

EU-Observatoriet mot inngrep i immaterielle rettigheter har laget en oversikt over europeisk rettspraksis for 2018 som gjelder håndheving av immaterielle rettigheter.

Les mer om hvor du kan finne oversikten


Misbruk av små postforsendelser i handelen med piratkopier

EUs varemerkemyndighet (EUIPO) og OECD har i flere studier påpekt at det har skjedd en dreining i måten piratkopier ankommer Europa på. Der piratkopiene tidligere typisk ble fraktet i store konteinerlaster ankommer nå 63% som små postforsendelser, gjerne bestilt på nett. Nå har de sett nærmere på hvordan handelen med piratkopier misbruker systemet med små postforsendelser.

Les mer om studien her


Svarteliste over markedsplasser som notorisk selger piratkopier

EU- kommisjonen har utarbeidet en svarteliste over både fysiske markedsplasser og markedsplasser på nett, som selger piratkopier i stor skala utenfor Europa.

Les mer om rapporten og funnene


Undersøkelse avdekker nordmenns forhold til piratkopierte varer

Mange nordmenn kjøper piratkopier som kan utgjøre en stor helse- og sikkerhetsmessig risiko, viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra Tolletaten og Patentstyret.

Les mer om undersøkelsen her


Rapport fra dansk myndighetsnettverk

Ministerienes netværk mod IPR-krænkelser er et myndighetsnettverk i Danmark ledet av Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPTO). Nettverket utgir jevnlig årsrapporter som beskriver nettverkets rolle og viser statistikk og igangsatte tiltak i Danmark for å bekjempe IPR-kriminalitet.

Les rapporten fra 2017 på stoppiratkopiering.dk (pdf)


Risikerer man datavirus ved å strømme ulovlig?

EUs varemerkemyndighet (EUIPO) har sett på faren for å få skadelige programmer (malware) installert på datamaskinen hvis man besøker nettsteder som tilbyr piratkopierte filmer, TV serier, musikk, spill og liknende.

Les mer om studien


Kartlegging av tilbudet om IPR-forsikringer i Europa

I forbindelse med et prosjekt om økt bruk av IPR-beskyttelse, særlig blant små og mellomstore virksomheter, oppfordrer EU-Kommisjonen til bruk av IPR forsikring for å gjøre virksomhetene bedre i stand til å håndheve rettighetene sine.

Les mer om rapporten og funnene


Oppsummerende rapport om varemerkeforfalskninger i Europa – omfang og økonomiske konsekvenser

Siden 2013 har EU-Observatoriet for krenkelser av immaterielle rettigheter utført en lang rekke studier for å kartlegge verdien av IPR, hvilke metoder som brukes for å krenke immaterialrettigheter, samt de økonomiske konsekvensene for bransjer og samfunnet som helhet

Les mer om rapporten og funnene her


Selv de mest innovative landene i verden mangler IPR-undervisning

Land der økonomien i høy grad er knyttet til IPR, gjør lite for å undervise barn og unge om immaterielle rettigheter, viser en ny studie.
Les mer om studien her


Tusenvis av nettbutikker selger piratkopier til alminnelige forbrukere

I en periode på to måneder, fra desember 2016 til januar 2017, er det avdekket at mer enn 27 000 nettbutikker i fire europeiske land tilbød og solgte piratkopier. Dette viser en fersk undersøkelse fra den europeiske design- og varemerkemyndigheten EUIPO.
Les mer om rapporten


EU kommisjonens statistikk over beslaglagte piratkopier– 2016

Tollmyndighetene i EU beslagla over 41 millioner piratkopierte varer i 2016. Beslag av falske produkter som kan utgjøre en helse og sikkerhetsmessig risiko for forbrukerne steg betraktelig det siste året, fra 25,8% i 2015 til 34,2% i 2016.
Les mer om rapporten


Kartlegging av handelsrutene for piratkopierte varer

Hvordan kommer piratkopiene til Norge og andre europeiske land? Presis informasjon om handelsrutene for piratkopier er viktig for å skreddersy effektive tiltak som kan hindre omsetning av piratvarer.
Les mer om studien


Europeeres syn på immaterialrettigheter - Piratkopier forvirrer forbrukerne

Ekte eller uekte vare? Den økende utbredelsen av piratkopier har resultert i at 35 % av europeiske forbrukere er usikre på om produkter de har kjøpt er falske eller ekte. Dette kommer frem i en stor undersøkelse om europeiske forbrukeres holdninger til rettigheter rundt produkter og tjenester.
Les mer om undersøkelsen


15-20% av alle mobiltelefoner globalt er piratkopier. Hvilken betydning har dette?

En studie foretatt av FNs organisasjon for informasjon og kommunikasjonsteknologi (ITU) i samarbeid med EU Observatoriet, viser at mobiltelefonbransjen taper 8,3% av salget i Europa grunnet piratkopier i markedet. På verdensbasis er tapet på 12,9%.
Les mer om studien


Hva koster det egentlig for bedrifter å avsløre piratkopier og håndheve rettighetene sine?

EU Observatoriet har gjennomført en studie for å kartlegge bedriftenes kostnader forbundet med håndtering av immaterialrettsinngrep. Den viser at håndheving av immaterielle rettigheter er en stor økonomisk byrde for mange bedrifter i Europa.
Les mer om studien


EUROPOLs trusselrapport 2017 om organisert kriminalitet omfatter piratkopiering

Salg av piratkopier står også i 2017 på EUROPOLs liste over Europas største kriminalitetstrusler. Det fremheves særlig at nettet er den største distribusjonskanalen som organiserte kriminelle benytter seg av.
Les mer om rapporten


Nytt studie avdekker at problemet med piratkopierte sprøytemidler i Europa er enormt

Mye av frukten og grønnsakene vi nordmenn spiser er importert fra andre europeiske land. Jordbær fra Belgia, appelsiner og sitroner fra Spania, tysk asparges og italienske gulrøtter. Men visste du at Europa har et stort problem med piratkopierte sprøytemidler?
Les mer om rapporten


EU-kommisjonens statistikk over beslaglagte kopivarer i 2015

I 2015 ble mer enn 40 millioner produkter mistenkt for å være piratkopier stoppet av ved EUs yttergrense. Dette viser at trenden med at enorme mengder piratkopier ankommer europeiske land fortsetter.
Les mer om rapporten


Rapport om handel med piratkopiert mat

Siden 2011 har INTERPOL og Europol samarbeidet om å avdekke ulovlig handel med piratkopiert mat og drikke. Nå foreligger rapporten, som oppsummerer innsatsen og kartlegger resultatene av den siste aksjonen, kalt Opson V, der Norge var ett av deltakerlandene.
Les mer om rapporten


Immaterielle rettigheter har stor betydning for Europas økonomi

En ny europeisk studie konkluderer med at mer enn 42% av den totale økonomiske aktiviteten i EU (ca. 54 milliarder norske kroner årlig) genereres av virksomheter som aktivt bruker immaterielle rettigheter (IPR).
Les mer om studien


Legemiddelindustrien taper store beløp på piratkopier

En ny rapport fra EU-Observatoriet anslår at den lovlige legemiddelbransjen taper omlag 95 milliarder norske kroner i inntekter årlig på grunn av piratkopierte legemidler på det europeiske markedet. Dette tilsvarer 4,4% av salget i bransjen.
Les mer om rapporten


Økonomiske tap for vin og spritbransjen i Europa som følge av piratkopier

Vin- og spritbransjen i EU taper milliarder årlig på grunn av piratkopier viser en studie fra EU-Observatoriet. Den omfattende piratkopieringen av alkoholholdig drikke gjør at mangfoldige arbeidsplasser går tapt i bransjen, og enorme skatte- og avgiftsinntekter til statskassen blir unndratt.
Les mer om studien


Hvilke forretningsmodeller brukes til inngrep i immaterielle rettigheter online?

Lovlige og vellykkede forretningsmodeller på internett har også gitt inspirasjon til de som misbruker andres immaterielle rettigheter ulovlig til egen vinning. Denne rapporten gir en oversikt over hvilke forretningsmodeller som benyttes til inngrep i immaterielle rettigheter online.
Les mer om rapporten


Stort studie av små og mellomstore bedrifters bruk av IPR i Europa

60% av virksomhetene som eier immaterielle rettigheter mener at rettighetene er positive for bedriften. En tredjedel av rettighetshaverne sier de er blitt utsatt for inngrep, men 12% av disse foretok seg ingenting for å håndheve rettighetene. Tallene er hentet fra EUIPOs nye omfattende studie som er foretatt blant 9000 virksomheter i ulike EU-land.
Les mer om studien


Piratkopier utgjør 2,5 % av den samlede verdenshandelen

Internasjonal handel med piratkopier utgjør dermed over 3100 milliarder norske kroner på verdensbasis. I EU er opp til 5% av alle importerte varer i 2013 varemerkeforfalskninger eller piratkopier. Dette tilsvarer produkter til en verdi av 789 milliarder norske kroner. Dette kommer fram i en ny rapport fra OECD og EUIPO om økonomiske virkinger av piratkopiering.
Les mer om rapporten


25% av unge europeere bruker ulovlige kilder til nedlasting

En ny omfattende undersøkelse viser at 25% av unge europeere innrømmer at de bevisst bruker ulovlige kilder for å laste ned film, TV-serier, spill, musikk og annet digitalt innhold fra internett.
Les mer om undersøkelsen


Rapporter slår fast: handel med falske smykker og vesker  fører til store tap for samfunnet

To nye rapporter viser at den omfattende handelen med piratkopierte smykker, klokker, vesker og kofferter fører til store tap for samfunnet, både i form av tapte inntekter og arbeidsplasser.
Les mer om rapportene


Rapport om piratkopiering og terrorisme

Salg av piratkopierte varer finansierer terrorisme og organisert kriminalitet. Dette fremgår av en rapport utarbeidet av UNIFAB, som er en fransk organisasjon for over 200 produksjons-virksomheter
Les mer om rapporten


Rundt 400 000 ser TV ulovlig i Norden

De lovlige distributørene av fjernsynssendinger taper enorme beløp på illegal card sharing, streaming og IPTV, mens kriminelle aktører sitter igjen med høy fortjeneste. Dette fremkommer i en trendrapport fra 2016 som er utarbeidet for Nordic Content Protection.
Les mer om rapporten


Studie om digital annonsering på nettsider som mistenkes for ulovlig salg

Nettsteder som tilbyr piratkopierte varer eller gir tilgang til ulovlig nedlastet musikk, film, e-bøker og lignende, finansieres ofte ved hjelp av annonseinntekter fra lovlige næringslivsaktører. EU-Observatoriet har nå utført en studie som ser på omfanget av dette problemet. Studien ser også nærmere på hvilke aktører som kan gjøre tiltak for å stoppe pengestrømmen til nettsteder som krenker andres rettigheter.
Les mer om studien


Leker og spill piratkopieres i stort omfang

En ny studie fra EU-Observatoriet viser at leker piratkopieres i stadig større omfang. Dette medfører store økonomiske tap og færre arbeidsplasser i leketøysindustrien.
Les mer om studien


EU-kommisjonens statistikk over beslaglagte kopivarer i 2014

Nå er rapporten med oversikt over beslaglagte piratkopier i EU i 2014 publisert. Rapporten viser at antall beslag er på nesten 36 millioner varer. Det er sigaretter, leker og medisiner som topper statistikken. Antall beslag er omtrent som året før, men rapporten peker på viktige trender som det er verdt å merke seg.
Les mer om rapporten


Studie om immaterielle rettigheter i europeiske skoler

En studie fra EU-Observatoriet viser at de fleste barn og unge i Europa ikke har immaterielle rettigheter som eget fag på skolen. Unntaket er opphavsrett, som kommer inn som et emne på ulike nivåer av skolegangen i de forskjellige EU-landene.
Les mer om studien 


Sportsutstyrt piratkopieres i stort omfang

Alt fra ski og skøyter til seilbrett og jaktutstyr piratkopieres, viser en ny europeisk undersøkelse. De som driver piratvirksomhet skyr ingen midler, og selv utstyr som er avhengig av å leve opp til strenge sikkerhetskrav, som klatreutstyr og hjelmer, er utsatt for ulovlig kopiering.
Les mer om rapporten


Så mye taper EU årlig på grunn av piratkopierte klær, sko og accessorier

EU taper 235 milliarder kroner og opp til 363 000 jobber i året på grunn av piratkopiering av klær, sko og accessorier, i følge et nytt studie.
Les mer om rapporten


Piratkopierte varer i EU - en omfattende situasjonsrapport

For første gang er det publisert en omfattende dybdestudie som viser nåværende status rundt problemet med piratkopierte varer i EU. Det er EUROPOL og EU-Observatoriet som står bak studien.
Les mer om rapporten


Årlig amerikansk rapport om global IPR-status

Hvert år publiserer Kontoret for USAs handelsrepresentanter (USTR) en rapport som vurderer hvordan USAs handelspartnere beskytter og håndheve immaterielle rettigheter.
Les mer om rapporten


Ny studie med tips og råd til underleverandører for å unngå piratkopier

I mars 2015 publiserte International Chamber of Commerce (ICC) en studie som tar for seg underleverandørenes sårbarhet i situasjoner som involverer piratkopiering i forsyningskjeden. Studien gir nyttige tips og råd til hvordan slike virksomheter kan unngå piratkopiene.
Les mer om studien


Så mye taper kosmetikkbransjen

En studie fra EU-Observatoriet viser at kosmetikkbransjen i EU taper 43 milliarder kroner og 50 000 arbeidsplasser hvert år som følge av piratkopiering.
Les mer om studien


Rapport om organisert kriminalitet og piratkopiert tobakk, alkohol og legemidler

Rapporten, som ble publisert i desember 2014, peker på at ulovlig handel med piratkopiert tobakk, alkohol og legemidler i Storbritannia i økende omfang skjer gjennom organiserte kriminelle nettverk.
Les mer om rapporten


Rapport om håndtering av opphavsrettsinngrep på internett

En omfattende rapport fra Storbritannia tar for seg ni ulike lands strategier og tiltak for å takle inngrep i opphavsrettigheter på internett.
Les mer om rapporten


UNODCs kampanje mot piratkopiering

UNODC er FNs organ for bekjempelse av narkotika og kriminalitet. I juni 2014 lanserte UNODC en omfattende kampanje mot piratkopiering under navnet «Counterfeit: Don't buy into organized crime»
Les mer om kampanjen 


Rapport fra dansk myndighetsnettverk

Ministerienes netværk mod IPR-krænkelser er et myndighetsnettverk i Danmark ledet av Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPTO). Nettverket utga i 2012 en årsrapport som beskriver nettverkets rolle og viser statistikk og igangsatte tiltak i Danmark for å bekjempe IPR-kriminalitet.
Les mer om rapporten


Rapporter fra UK IP Crime Group

IP Crime Group er et nettverk i England, ledet av UK Intellectual Property Office (UKIPO).
Les mer om rapportene


Publikasjon fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om forfalskede legemidler

Verdens helseorganisasjon (WHO) er en del av FN, og har en egen spesialenhet som arbeider med å bekjempe forfalskede legemidler.
Les mer om rapporten


Rapport om IPR-intensive virksomheters betydning for EUs økonomi

Såkalte immaterialretts-intensive virksomheter står for mer enn 1/4 av sysselsettingen og genererer mer enn 1/3 av den økonomiske aktiviteten i EU. Dette er hovedkonklusjonen i rapporten fra EU-Observatoriet og Det europeiske patentverket (EPO).
Les mer om rapporten


Undersøkelse om EU-borgeres syn på immaterielle rettigheter

Undersøkelsen analyserer EU-borgeres bevissthet om, og forhold til, immaterielle rettigheter. Den ser også på forbrukeratferd på området.
Les mer om undersøkelsen

EU-Kommisjonens årlige statistikk over piratkopierte varer

Den siste rapporten fra 2013 viser at tollmyndighetene i EU holdt tilbake nesten 36 millioner varer som de mistenkte krenket immaterielle rettigheter. Verdien av de tilbakeholdte varene beløper seg til over 760 millioner euro.
Les mer om rapporten


OECDs rapporter om piratkopiering

Piratvirksomhet er et økende problem globalt. På grunnlag av undersøkelser OECD har utført, er det antatt at verdien av internasjonalt omsatte vareforfalskninger og piratkopier utgjorde ca. 200 milliarder USD i 2005.
Les mer om rapportene


EUROPOLs trusselrapport om organisert kriminalitet

EUROPOLs siste rapport om truslene fra organisert kriminalitet peker ut IPR-kriminalitet som et av fokusområdene fremover.
Les mer om rapporten


INTERPOLs publikasjon om organisert kriminalitet og piratkopiering

I 2014 ga INTERPOL ut en omfattende publikasjon som tar sikte på å belyse sammenhengen mellom piratkopierte varer og organisert kriminalitet.
Les mer om rapporten

 

Sist oppdatert: 28. juni 2022