Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Har du piratkopiert andre?

Har du fått en henvendelse fra den som lager den ekte varen eller fra dennes advokat? Her kommer noen tips om hva du bør gjøre:
  • Svar skriftlig på brevet innen fristen som er fastsatt, og redegjør for ditt syn på saken.
  • Dersom du mener at du ikke har drevet med piratkopiering, forklar dette. Kanskje dreier det seg om en produktetterlikning eller parallellimport isteden?

I brevet står det om midlertidig forføyning. Hva er dette?

Midlertidig forføyning er en midlertidig rettsavgjørelse som innebærer at den som avgjørelsen retter seg mot må unnlate eller tåle noe i påvente av den videre juridiske saksgangen og den endelig avgjørelsen.

Midlertidig forføyning brukes når det haster med å få et forhold stanset eller gjennomført, og hvor det å vente på en alminnelig rettslig saksgang vil kunne ødelegge for resultatet av den senere avgjørelsen.

Den som ønsker midlertidig forføyning må be om dette fra retten. Det må sannsynliggjøres overfor retten at det foreligger et krav og at det er en viss sannsynlighet for at man senere vil vinne frem i saken.

Midlertidig forføyning kan brukes i mange ulike typer saker. Et eksempel på når midlertidig forføyning brukes i forbindelse med piratkopierte varer, er hvis en eier av et varemerke eller andre immaterielle rettigheter får beskjed fra tollmyndigheten om at det har kommet inn et parti med varer som mistenkes å være piratkopierte. Da kan eieren av det ekte varemerke/rettigheten be om midlertidig forføyning fra retten.

Retten kan da gi tillatelse til at de mistenkelige varene ikke utleveres til den som har bestilt disse, før eieren av varemerket får undersøkt om det virkelig dreier seg om piratkopierte varer.

Hvis rettighetshaveren (eieren av varemerket) ikke hadde kunnet få midlertidig forføyning fra retten, hadde tollmyndighetene måtte levere ut varene til bestilleren. Hvis det virkelig dreier seg om piratkopierte varer ville det være vanskelig for rettighetshaveren å undersøke saken nærmere, og stoppe spredning av de falske produktene, hvis disse måtte utleveres umiddelbart.

Sist oppdatert: 30. mars 2015