Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Piratkopier utgjør 2,5 % av den samlede verdenshandelen

Internasjonal handel med piratkopier utgjør dermed over 3100 milliarder norske kroner på verdensbasis. Dette kommer fram i en ny rapport om økonomiske virkninger av piratkopiering.
EU-rapport-piratkopier-kriminalitet967.jpg
Illustrasjonsbilde: iStockphoto

I EU var opp til 5% av alle importerte varer varemerkeforfalskninger eller piratkopier i 2013. Dette tilsvarer produkter til en verdi av 789 milliarder norske kroner.

Rapport fra OECD og EUIPO

Tallene er hentet fra en ny rapport som er foretatt i samarbeid mellom OECD og EUIPO, som er EUs design- og varemerkemyndighet.

Rapporten kartlegger de økonomiske konsekvensene av handel med piratkopier. Tallmaterialet er utarbeidet på grunnlag av en halv million tollbeslag, samt opplysninger hentet fra EU-Kommisjonen, Verdens Tollorganisasjon (WCO) og USAs toll og grensekontroll.

Opplysningene er fra tidsrommet 2010 til 2013. Metoden som er brukt skal gi et grundig og oppdatert estimat over omfanget av global handel med piratvarer.

Også husholdningsprodukter piratkopieres i stort omfang

Produktene som piratkopieres er alt fra luksusartikler til industriprodukter. Også typiske husholdningsprodukter som har direkte innvirkning på folks helse og sikkerhet piratkopieres i stort omfang. Kosmetikk, legemidler, mat og drikke, medisinsk utstyr og leketøy er eksempler på dette.

Små postforsendelser

Tidligere var det typisk at piratkopiene kom til Europa i store kontainerlaster. Rapporten peker på at piratkopiene nå i økende grad kommer inn til Europa via små postforsendelser. Dette skyldes økt internetthandel, der risikoen for å bli tatt også minimeres betraktelig.

Flest piratkopier fra Kina

Rapporten slår fast at Kina fremdeles er det landet som produserer flest piratkopier. Men hele verden er involvert i handelen, enten som produksjonsland, transittland eller mottakerland. Det er særlig land med et middels inntektsnivå som er involvert. Dette fordi infrastruktur, produksjon og teknologi er på plass, mens institusjonelt rammeverk, immaterialrettslovgivning og annen relevant lovgivning er svak.

Les hele rapporten fra OECD og EUIPO: Trade in Counterfeit and Pirated Goods Mapping the Economic Impact (PDF)