Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Rapport om håndtering av opphavsrettsinngrep på internett

En omfattende rapport fra Storbritannia tar for seg ni ulike lands strategier og tiltak for å takle inngrep i opphavsrettigheter på internett.

Rapporten er utført etter bestilling fra det engelske patentverket (Intellectual Property Office) og ble publisert i februar 2015.

Rapporten har som mål å se på styrker og svakheter forbundet med ulike tiltak som er iverksatt forskjellige steder i verden for å redusere omfanget av opphavsrettskrenkelser på internett. 

Les rapporten:

Rapport om sammenlikning av tiltak på internasjonalt nivå for å bekjempe opphavsrettsinngrep på internett (PDF)

    

Sist oppdatert: 19. februar 2015