Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Legemidler kjøpt på nett kan beslaglegges

Nordmenn kjøper store mengder legemidler på nettet. Undersøkelser viser at mange av disse legemidlene er falske. Fra 1. oktober 2015 kan Tolletaten beslaglegge og destruere legemidler som er forsøkt importert i strid med regelverket, uten å politianmelde forholdet.
Tolletaten kontrollerer legemidler
Tolletaten kontrollerer store mengder legemidler på grensen hvert år. Foto: Tolletaten

Mesteparten av importen av legemidler til privatpersoner kommer som små forsendelser til Norge. Forbrukerne kjøper legemidlene fra mange ulike aktører på nettet. Noen av disse er godkjente internettapotek, men svært mange gir kun inntrykk av å være seriøse lovlige virksomheter uten at dette er tilfelle.

Det nye regelverket tillater kun import av legemidler fra EU/EØS-land som er reseptfrie og godkjent i Norge (med norsk pakningsvedlegg og tekst på pakningen). I praksis betyr dette at det er svært få legemidler som kan importeres av privatpersoner.

I en rapport fra European Alliance for Access to Medicines fremkommer det at 62% av medisinene som selges på internett er falske. Verdens Helseorganisasjon (WHO) på sin side antyder at ved kjøp av legemidler på nettet fra ikke godkjente selgere er mer
enn 50 % av legemidlene forfalsket eller ulovlige. Slike produkter kan i beste fall være virkningsløse fordi de ikke inneholder virkestoffer, eller de kan inneholde feil dosering eller direkte skadelige virkestoffer som kan gi alvorlige bivirkninger.

Strenge regler

Nå risikerer forbrukerne at pakken med medisiner blir stoppet og destruert på grensen. Hensikten med de strenge reglene er å beskytte forbrukerne mot falske og ulovlige legemidler. Tolletaten stopper de pakkene som de mener inneholder ulovlig importerte legemidler.

Varsel om at pakken er stoppet

Hvis du har bestilt et legemiddel som blir stoppet av Tolletaten, vil du motta et varsel fra posten eller forsendelsesselskapet. Du får så en frist på 10 dager til å dokumentere og begrunne at legemiddelet er lovlig importert.

Legemiddelverket vurderer begrunnelsen og dokumentasjonen. Hvis forsendelsen viser seg å være lovlig, vil du få legemidlene tilsendt. Hvis du ikke svarer på henvendelsen eller ikke klarer å bevise at innholdet i pakken er lovlig, vil legemidlene bli destruert.

Les mer om import av legemidler til personlig bruk på legemiddelverket.no.

Forskrift om tilvirkning og import av legemidler (§3-2 handler om personlig import) (lenken går til Lovdata)

Ny registreringsordning skal gjøre det lettere å skille mellom lovlige og ulovlige nettapotek

For å bekjempe ulovlige nettapotek som ofte selger falske legemidler, innfører Legemiddelverket en registreringsordning, som skal gjøre det enklere for forbrukerne å skille mellom lovlige og ulovlige apotek på nettet.

På nettsiden til Legemiddelverket finner du nå en liste over godkjente nettapotek. Dette vil gjøre det enklere for forbrukerne å skille mellom lovlige og ulovlige apotek på nettet.

Les mer om den norske registreringsordningen på legemidleverket.no.

Logo-ordning for lovlige nettapotek i EU

Fra 1. juli 2015 vil EU-landene innføre en ordning med nettapotek-logo for de lovlige virksomhetene. Logoen lenkes opp mot de nasjonale registreringsordningene.

Les mer om logo-ordningen i EU på nettsiden til European Medicines Agency.

 

Ulovlig import av legemidler

Ulovlig import

Det er flere årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

  • Legemidlet mangler norsk godkjenning og forpakning.
  • Legemidlet er importert fra land utenfor EØS-området.
  • Legemidlet er reseptpliktig i Norge.
  • Mengden som importeres er større enn tre måneders normal bruk.
  • Legemidlet er til dyr.
  • Legemidlet er ikke til personlig medisinsk bruk.

Les mer om de nye reglene for import av legemidler på nettsidene til Legemiddelverket

Sist oppdatert: 12. oktober 2015