Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Faktabokser

Her finner du nyttig fakta og informasjon knyttet til velgekte.no

Emner:

 

 

Patentstyret

Patentstyret er en statlig etat under Nærings- og handelsdepartementet. De har som hovedoppgave å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer. I tillegg driver de utstrakt informasjonsvirksomhet om betydningen av industrielt rettsvern.

Varemerke

Et varemerke er et særpreget kjennetegn for varer og tjenester. Kan blant annet bestå av navn, ord, logo og figur. Man kan beskytte et varemerke mot etterligninger gjennom å søke om varemerkeregistrering hos Patentstyret. Et varemerke kan registreres bare dersom det er egnet til å skille egne varer og/eller tjenester fra andres.

  • Gir enerett til å bruke merket som kjennetegn for egne varer og/eller tjenester
  • Gir enerett til å bruke merket i kommersielt øyemed, for eksempel bruk av navnet på selve varen, på innpakningen, i reklame, på internett, i muntlig omtale eller på annen måte.
  • Eneretten gjelder i hele Norge  

Les mer om varemerker på Patentstyrets nettsider (patentstyret.no)

Design

Utseende og formen til et produkt, eller til deler av produktet. Begrepet omfatter også ikke-fysiske gjenstander, som skjermbilder for web, grafiske symboler o.l. For å få vern ved registrering må designen være ny og ikke vært offentlig mer enn 12 måneder.

Les mer om design på Patentstyrets nettsider (patentstyret.no)

Patent

Patentering av en oppfinnelse gir enerett til å utnytte oppfinnelsen kommersielt i 20 år. For å få patent må man levere en søknad til Patentstyret. Oppfinnelsen må utgjøre en praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Oppfinnelsen må også ha "oppfinnelseshøyde", noe som betyr at den må være ny og skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området.

Les mer om patent på Patentstyrets nettsider (patentstyret.no)  

Piratkopiering

Med «piratkopiering» på opphavsrettens område menes ulovlig digital opp- eller nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale, samt tilrettelegging for at beskyttet materiale ulovlig kan gjøres tilgjengelig i stort omfang.

Varemerkeforfalskning

Varemerkeforfalskning skiller seg fra annen kopiering og etterlikning ved at det produseres en bevisst og slavisk etterlikning av et varemerke eller et produkt som andre har de immaterielle rettighetene til, med den hensikt at forbrukerne skal tro at produktet stammer fra den originale produsenten. 

 

Sist oppdatert: 30. mars 2015