Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Import

Ofte høyrer vi at verksemder snyltar på varemerke, kopierer produkt eller stel oppfinningar frå andre. Vi veit at privatpersonar på ferie kan få høge bøter i utlandet for å ha kjøpt ei falsk veske eller solbrille. Det er ikkje lett å vite kva som er lov og ikkje lov, når reglane varierer frå land til land.

I Noreg er det ikkje lov å drive næringsverksemd med piratkopierte varer

I Noreg er det ulovleg for både privatpersonar og verksemder å utnytte, eller medverke til å utnytte, produkt som er verna av immaterielle rettar – dersom dette skjer som ledd i næringsverksemd. Den som gjer det, risikerer både fengselsstraff, bøter og erstatningsansvar.

For alle typar immaterielle rettar er kjøp til privat bruk som utgangspunkt ikkje ulovlege i Noreg. Det er dermed ikkje ulovleg for ein privatperson å kjøpe ei piratkopiert klokke eller veske og bruke ho til private formål.

Hovudskiljet mellom kva som er lov og ikkje, går mellom dei handlingane som skjer i næringsverksemd og dei som skjer i privatsfæren – nærare bestemt for private formål.

Kvar grensa går for når du opptrer i næringsverksemd og når ein ikkje gjer det, er ikkje eintydig. Grensa vil vere avhengig av ei heilskapsvurdering av ulike forhold, og det er domstolane som til sjuande og sist avgjere dette – basert på ei konkret vurdering i den einskilde saka.

Les meir i menyen til Høgre om kva som blir vektlagt i vurderinga av om ein opptrer i næringsverksemd, kva handlingar som er lov, kva som er private formål og ikkje minst kva som er lurt.

Sist oppdatert: 30. mars 2015