Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Myndighetsnettverk

Alvorlige piratkopiering og varemerkeforfalskning er et økende problem som berører mange samfunnsområder. Mange offentlige myndigheter er derfor involvert i problematikken på ulike måter. Flere av disse har nå gått sammen om å danne et nettverk for å bekjempe problemet

Inngrep i immaterielle rettigheter, som piratkopiering og varemerkeforfalskning, er et problem som påvirker samfunnsøkonomien negativt. I tillegg kan produktene være farlige for borgernes helse og sikkerhet. Varemerkeforfalskning har også klare forbindelser til organisert kriminalitet.

Flere offentlige myndigheter har nå gått sammen og dannet et nettverk som skal bidra til å bekjempe alvorlige og organiserte inngrep i immaterielle rettigheter i Norge.

Myndighetsnettverket skal:

  • Bidra til å øke bevissthet, kunnskap og engasjement rundt temaet og øke myndighetenes aktivitetsnivå på området for å bekjempe problemet.
  • Dele kunnskap og informasjon slik at erfaringer deles og ressursene utnyttes effektivt på tvers av myndigheter og fagfelt.
  • Bidra til å belyse verdien av immaterielle rettigheter og skadevirkningene av inngrep for privatpersoner og samfunnet, og ta initiativ til forebyggende og opplysende arbeid.
  • Bidra til god kontakt, informasjon og samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og aktuelle organisasjoner om inngrep i immaterielle rettigheter, herunder også bekjempelse av piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nettverket ble etablert i januar 2015.

Les mer om hvem som er med i myndighetsnettverket.

Mandat

Nettverket møtes fast to ganger i året og arbeider ut fra følgende mandat:
Mandat for norske myndigheters samarbeidsnettverk mot inngrep i immaterialrettigheter (PDF)

 

 

Sist oppdatert: 30. mars 2015