Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Hvorfor unngå piratkopier

Kjøp av piratkopierte varer blir av mange sett på som mindre alvorlig, men konsekvensene kan strekke seg langt ut over hva man umiddelbart får øye på, både for enkeltpersoner og for samfunnet.

Ikke støtt kriminelle

Ikon Ikke støtt kriminelleNår du kjøper en piratkopi kan du være med på å støtte organisert kriminalitet. Ifølge FN's  kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) er det flere land har gjort undersøkelser som viser at salg av piratkopierte varer finansierer andre alvorlige illegale aktiviteter, som menneskehandel, narkotika, hvitvasking og ulovlig våpenhandel.

Også Europol og Interpol advarer mot at piratkopiering er en økende aktivitet for alvorlig organisert kriminalitet. Området tiltrekker seg organiserte kriminelle som gjerne også driver med andre former for alvorlig organisert kriminalitet.

Lavere strafferammer i forhold til mange andre områder som styres av kriminelle, større toleranse i befolkningen og høy fortjeneste er noen av grunnene som gjør at piratkopiering i stadig økende grad tiltrekker seg organisert kriminalitet.

Les mer i informasjonsbrosjyren fra FN's  kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) (PDF)

Les mer om Europol på nettsidene til Europol  

  

Les mer om Interpol på nettsidene til Interpol

 

Ikke lek med livet ditt

Ikon ikke lek med livet dittPiratkopierte produkter og medisiner utgjør en alvorlig risiko for din helse og sikkerhet. Konsekvensene av varemerkeforfalskninger går derfor langt ut over lovlige virksomheters inntjeningstap, ulovlig utnyttelse av andres innovasjoner og samfunnets tap av inntekter.

Piratkopierte varer kan være helseskadelige eller farlige fordi de er utenfor myndighetenes kontroll og sikkerhetsrutiner. De som kopierer risikerer ikke å blir stilt til ansvar for sine produkter slik som de legale produsentene gjør.

For de som kopierer andres varer er det profitten som teller. De behøver ikke tenke på sitt renommé og varens kvalitet overfor forbrukerne, og kan bruke billige men helseskadelige stoffer i sine falske produkter. I Europols trusselrapport for 2013 nevnes for eksempel at det er funnet piratkopierte klær og joggesko med skadelige og ulovlige mengder av giftige stoffer, som kvikksølv og phtalater.

Piratkopierte medisiner kan inneholde mye skummelt. Det er for eksempel funnet innhold av virkestoff som er tatt av markedet på grunn av alvorlige bivirkninger eller fordi det er oppdaget at de er kreftfremkallende.

Sikkerhetsmerker og godkjennelser slik som CE-merket kan også være forfalsket. Leker, verktøy, bildeler, flydeler, elektronikk og medisiner er varer som kan være spesielt farlige hvis de er falske – ikke ta denne risikoen; velg ekte vare!

Ikke ødelegg jobbmarkedet

Ikon Ikke ødelegg jobbmarkedetPiratvirksomhet koster næringslivet enorme tapte inntekter, som igjen medfører at samfunnet mister store skatte- og avgiftsinntekter. De legitime virksomhetene blir utsatt for urettferdig konkurranse fra virksomheter som stjeler andres ideer, og derfor ikke behøver å bruke ressurser på utvikling. På denne måten står jobbene til de som arbeider for de ekte merkevarene i fare. De illegale produsentene betaler heller ikke skatter eller avgifter, så du og andre samfunnsborgere må betale mer for å veie opp for tapet samfunnet lider.

Respekter kreativ innsats

Ikon - vil soliditet med de kreativeElsker du å se på TV-serier? Gå på kino? Drømmer du om en jobb innenfor film, musikk eller foto? Kreative bransjer er helt avhengige av at vi som forbrukere er villige til å betale for de kulturelle opplevelsene som skapes. Hvis du laster ned musikk og film ulovlig, trues livsgrunnlaget til de som lager musikken og filmene du liker å se. Det er ikke bare de store filmstjernene som skal leve av inntektene til en filmproduksjon, det er alle som har jobbet på filmsettet; også kamerafolket, kostymedesignerne, sminkørene, lydteknikerne, de som jobber med administrasjon og de som har levert maten skal ha sine inntekter.

Det finnes en lang rekke «vanlige» yrker som bidrar inn i den kreative underholdningsbransjen. Vær med å betale for opplevelsene, så de som skaper kulturuttrykkene som beriker våre liv kan investere i nye kreative verk, filmer og musikk.

Les mer om musikeren Jean Michel Jarres syn på viktigheten av immaterielle rettigheter for kreative yrker i denne artikkelen fra WIPO Magazine.

En kortvarig glede

ikon - en kortvarig gledeFalske varer er som regel av langt dårligere kvalitet enn originalproduktene. De som kopierer bruker vanligvis langt billigere og dårligere materialer enn originalprodusenten. Dette gjør at du i mange tilfeller vil måtte erstatte ditt billigkjøp fordi varen ikke stod til forventningene: «Buy fake - Buy twice!»

Som regel blir man også fortere lei av ting man vet ikke er ekte, så gleden over kjøpet kan være kortvarig. Blir du tatt på gaten i Italia med falske solbriller, risikerer du i tillegg å måtte betale skyhøye bøter. Behold de gode ferieminnene; ikke kjøp falske varer!

Vern om miljøet

Ikon - vern om miljøetFordi piratkopierte varer er utenfor den alminnelige myndighetskontrollen kan produksjonen av slike varer by på store miljøutfordringer. Det er en stor risiko for at produsentene av piratkopierte varer slipper ut og håndterer skadelige giftstoffer, kjemikalier og ukjente stoffer i miljøet, i strid med prosedyrer og regelverk som skal sikre forsvarlig håndtering.

Enorme mengder piratkopierte varer destrueres hvert år, som solbriller, vesker, sko, medisiner, elektronikk, batterier, plantevernmidler, solbriller, vesker og sko, Graden av giftstoffer og usikkerhet knyttet til sammensetningen av kjemikalier i mange av de ulovlige produktene, særlig i elektronikk, gjør resirkulering vanskelig og kostbart.

Les mer om utfordringene knyttet til destruksjon av piratkopierte varer i denne artikkelen fra WIPO Magazine.

 

Utnyttelse av sårbar arbeidskraft

Ikon - Utnyttelse av sårbar arbeidskraftDet står stadig om store, kjente virksomheter i mediene, som utnytter billig arbeidskraft i fattige utviklingsland, og som tilbyr elendige arbeidsvilkår for arbeiderne. Men slike virksomheter er tross alt underlagt en viss form for myndighetskontroll og minstekrav.

Fordi piratkopier ofte produseres ulovlig i den svarte økonomien, er det ikke noen form for kontroll eller regulering av arbeidsforholdene der piratkopiene lages. Dette setter arbeiderne i disse fabrikkene eller produksjonslokalene i en svært sårbar situasjon, der faren for utnyttelse og uverdige arbeidsforhold er enda større enn ellers.

Ikke støtt opp om piratkopier, velg ekte!

Skadene rammer oss alle

Ikon - skadene rammer oss alleSom eksemplene ovenfor viser, er piratkopiering og varemerkeforfalskning langt fra «offerløs» kriminalitet. Tvert imot er piratkopiering samfunnsskadelig både for Norges- og hele verdens, økonomi og sikkerhet. De negative konsekvensene rammer oss alle – også selv om du ikke har fått synlige skader av forfalskede produkter.

 

 

Stor andel medisiner piratkopiert

Visste du at...

Ifølge Verdens Helseorganisasjon kan opptil 30 % av solgte medisiner i deler av Afrika, Asia og Latin Amerika være piratkopierte.

Faktaboks

Piratkopierte bind til bekymring for kvinners helse

Politiet i Kina har avdekket produksjon og salg av enorme mengder med piratkopierte sanitetsbind. Millioner av bind har blitt produsert i skitne og uhygieniske produksjonslokaler.

Kinesiske myndigheter advarer mot kjøp av disse bindene, og sier at de kan føre til alvorlig helserisiko.

Sist oppdatert: 18. juni 2019