Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Samarbeid med tollmyndighetene i EU

Norske virksomheter med immaterielle rettigheter i EU kan be om bistand fra tollmyndighetene i EU til å stoppe piratkopierte varer.

Samarbeid med tollmyndighetene i EU-land

Norske virksomheter som har gyldige immaterielle rettigheter i EU-land, for eksempel gjennom varemerke- eller designregistreringer fra EUs varemerke og-designmyndighet (European Union Intellectual Property Office, EUIPO), og som derfor er berettiget til rettslig forfølging av IPR-krenkelser i EU-land, kan sende inn melding (søknad) og be om bistand fra tollmyndighetene i EU til å stoppe piratkopierte varer.

Det er to typer søknader:

  • Nasjonale søknader: Søknad innsendt til et EU-medlemsland med forespørsel til tollmyndighetene om bistand i det bestemte landet.
  • EU-søknad: Søknad innsendt til et EU-medlemsland med forespørsel til tollmyndighetene om bistand i det bestemte landet og til tollmyndighetene i ett eller flere andre EU medlemsland om bistand i deres respektive territorier.

Les EU-kommisjonens manual for søknad om bistand i EU-land (pdf)

Enforcement Database (EDB) – bistand fra EUs håndhevingsmyndigheter

EUs varemerke- og designmyndighet (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) har utviklet et nytt databaseverktøy som gjør det enklere for rettighetshavere å søke om bistand fra håndhevingsmyndighetene i EU til å stoppe piratkopier.

Norske virksomheter eller personer kan benytte databasen dersom de har en gyldig varemerke- eller designregistrering i EU.

Gjennom denne databasen kan du søke om bistand elektronisk, og informasjonen vil bli direkte tilgjengelig for tollmyndighetene i EU. Virksomheter kan hjelpe toll og politi med å beskytte sine merkevarer mot forfalskninger ved å legge inn relevant informasjon om sine produkter. Dette kan være bilder av produkter som er varemerke-eller designbeskyttet i EU, detaljer om din bedrift, kontaktopplysninger, logistikk, emballasje eller annen informasjon du mener vil kan være nyttig for tollmyndighetene for å skille falske varer fra ekte. Databasen har en svært høy grad av datasikkerhet.

All informasjon vil bli oversatt til de offisielle språkene i EU. Dette er et viktig grep for å sikre god flyt av relevant informasjon på tvers av landegrensene.

Virksomheter må opprette en profil og laste opp informasjon om produkter og rettigheter. Bruken av databasen er gratis.

Lenke til Enforcement Database (EDB)

EU-Observatoriets hjemmeside finner du en informasjons-video om Enforcement Database (EDB).

Vurder en «Brand Identification Guide» for din virksomhet

Noen virksomheter velger å utvikle en «Brand Identification Guide» som kan leveres ut til håndhevingsmyndigheter som toll og politi. Her kan rettighetshaverne gi opplysninger og vise bilder av piratkopierte produkter og ekte produkter, og vise hva tjenestemennene skal se etter for å avsløre kopier. Du kan informere om hvordan lovlige varer er pakket, og hvilke transportruter som benyttes for den lovlige varestrømmen, slik at tjenestemenn i toll og politi lettere kan fatte mistanke dersom varepartier fraviker fra dette.

 

Sist oppdatert: 3. februar 2017