Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Snart slutt på salg av designkopier

Norske forbrukere har funnet billige kopier av kjente designmøbler, også kalt replikamøbler, via britiske nettsider i mange år. Dette fordi Storbritannia har et annet regelverk med kortere beskyttelsestid for masseproduserte møbelkopier enn de fleste andre landene i Europa. I 2020 forsvinner dette smutthullet.
Designkopier_nyhet_Illustrasjon.jpg
Foto: Thinkstock

Ifølge åndsverksloven i Norge og i de fleste andre europeiske land, har man ikke lov til å produsere eller selge kopier av et opphavsrettslig beskyttet produkt før 70 år etter opphavsmannens eller designerens død. I Storbritannia har vernetiden for masseprodusert design, som er beskyttet etter åndsverkloven, vært 25 år fra slutten av kalenderåret da designet første gang ble markedsført.

Flere firma med tilholdssted i Storbritannia har derfor hatt muligheten til å produsere kopier av kjente designmøbler, selv om designeren kanskje til og med lever i beste velgående. Disse kopiene har deretter blitt solgt i EU- eller i EØS-land til en langt lavere pris enn originalen.

I 2013 vedtok den britiske regjeringen at vernetiden for masseprodusert design som kvalifiserer til beskyttelse gjennom åndsverksloven, skal utvides til å gjelde i 70 år etter designerens død, slik loven sier i de fleste europeiske land.

Det har imidlertid vært debatt om når denne endringen skulle tre i kraft. Nå har den britiske regjeringen bestemt at loven skal tre i kraft i april 2020.

Med den nye lovendringen vil masseprodusert design som er opphavsrettslig beskyttet få like sterkt vern som annen form for åndsverk, som for eksempel litteratur og musikk. Åndsverksloven i Storbritannia blir dermed lik lovverket i de fleste andre europeiske land.

I Norge er det ulovlig å kjøpe kopier av møbelklassikere hvis møblene kjøpes i næringsvirksomhet. Da er det ulovlig å importere dem til Norge. Dette gjelder uavhengig av om det er lov å produsere og markedsføre møblene i England. Det er derimot ikke straffbart å kjøpe slike designmøbler og få dem sendt til Norge hvis det er til privat bruk. Les mer om grensen mellom privat bruk og næringsvirksomhet ved import.

Les mer:

Kunngjøring fra den britiske regjeringen: Transitional provisions for the repeal of section 52 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988  (PDF)

Artikkel i det britiske arkitektur- og designmagasinet Dezeen.com

Artikkel på aftenposten.no