Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Lovlig eller ulovlig import?

Hovedskillet mellom lovlig og ulovlig befatning med kopivarer går mellom de handlingene som skjer i næringsvirksomhet og de som skjer til private formål. Det er ikke alltid like enkelt å avgjøre hvor denne grensen går.

Hvor grensen går mellom private formål og næringsvirksomhet beror på en helhetsvurdering av det enkelte tilfellet.

Nedenfor kan du lese om hva som vektlegges når grensen skal fastsettes i den enkelte sak.

Private formål

Reglene for hva som er lov og ikke lov varierer fra land til land. Kjøper du en falsk veske eller solbrille i utlandet kan du risikere å få bot i det landet du oppholder deg, eller i det landet du drar til.

Kjøp og import til privat bruk er i utgangspunktet lov i Norge. Det betyr at du for eksempel kan kjøpe et par uekte solbriller, en lommebok eller en stol til deg selv, uten å gjøre inngrep i noens enerett til et eventuelt patent, varemerke eller design tilknyttet dette produktet. Dette er fordi eneretten til et varemerke, design eller patent kun gjelder i næringsvirksomhet.

Men, hvis du som privatperson utnytter piratkopierte produkter for å oppnå økonomisk gevinst, vil dette kunne være et inngrep i andres rettigheter. Slike inngrep kan straffes selv om utnyttelsen og innførselen er av lite omfang.

Dette er ikke straffbart i Norge:

Å ta med deg en falsk veske hjem fra ferie og bruke den selv.

Men det er samtidig viktig å være klar over at etter bestemmelsene i vareførselsloven (kapittel 10) kan Tolletaten holde tilbake og ødelegge piratkopier i postforsendelser. Dette gjelder også i tilfeller der en privatperson har kjøpt varen til eget bruk.

Er varen du bestilte på nett en piratkopi, kan du risikere å betale for en vare du aldri får.

Tilbakehold og påfølgende ødeleggelse skjer i slike tilfeller på bakgrunn av selgers kommersielle formål og ulovlige salg av kopiproduktet.

Rettighetshavere kan be Tolletaten om løpende assistanse til å undersøke varer som kan krenke deres rettigheter. Da holder Tolletaten et spesielt øye med varene de mistenker er piratkopier av det aktuelle merket.

Les mer om Tolletatens saksbehandling

Dette kan være straffbart:

Å ta med deg flere vesker hjem og selge disse til venner og kjente eller på internett, hvis dette gjøres for å oppnå økonomisk gevinst.

Loven setter ikke en nedre grense for hvor mange produkter du kan handle med før det blir ansett å være i næringsvirksomhet. Dette vil bero på en konkret vurdering der man blant annet vil se på om hensikten var å oppnå en gevinst.

Tolletaten kan holde tilbake varene i en forsendelse, og varsle rettighetshaver, hvis de mistenker at importen skjer i næringsvirksomhet.

Selv om du ikke handler ulovlig når du handler en piratkopi til privat formål, er det likevel mange gode grunner til å styre unna piratkopierte varer. 

Næringsvirksomhet

I Norge er det ulovlig for både privatpersoner og virksomheter å utnytte eller medvirke til å utnytte andres produkter som er beskyttet av immaterielle rettigheter (navn, design, åndsverk, varemerke, patent), hvis dette skjer som ledd i næringsvirksomhet. 

Å drive næringsvirksomhet med produkter som krenker en annens enerett er ikke lov i Norge. Dette gjelder uansett om etterlikningen skjer i Norge, eller om du bestiller varer fra utlandet og importerer disse inn til landet.

Les mer om rollen til Tolletaten ved import av varer til Norge.

Hva regnes som næringsvirksomhet?

 • produksjon av varer
 • distribusjon av varer
 • formidling av varer
 • transport av varer
 • direkte eller indirekte salg av varer
 • markedsføring av varer
 • bruk av varer i egen bedrift

Hvor går grensen mellom næringsvirksomhet og private formål?

Grensen for når du opptrer i næringsvirksomhet er ikke entydig. Her er imidlertid noen punkter som kan hjelpe deg:

 • Du kan regnes som næringsdrivende selv om du ikke har et eget firma og sånn sett bare opptrer som «privatperson».
 • Jo større antall piratkopier du har befatning med, jo større er sannsynligheten for å regnes som næringsdrivende
 • Har du befatning med en type vare som det er ikke er vanlig å oppbevare mange av til personlig bruk, vil befatning med selv et lite antall kunne føre til at du regnes som næringsdrivende.
 • Utnytter du en annens enerett for å oppnå økonomisk fordel, er sjansen større for at du regnes som næringsdrivende
 • En indirekte så vel som direkte økonomisk fordel kan innebære at du anses for å ha opptrådt i næringsvirksomhet
 • Den tilsiktede økonomiske fordelen trenger ikke nødvendigvis være stor
 • Du kan regnes som næringsdrivende selv om utnyttelsen er kortvarig eller har lite omfang

Til syvende og sist er det et bevisspørsmål hvorvidt du anses for å ha handlet i næringsvirksomhet eller ikke, og om du dermed har gjort et straffbart inngrep i andres enerett.

43_3.png

Lovlig er ikke alltid lurt

Selv om man ikke kan straffes når man handler privat, er det mange gode grunner til å styre unna piratkopier.

Sist oppdatert: 13. januar 2023