Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Slutt på billige designmøbler fra Storbritannia

I Storbritannia har man lovlig kunnet selge kopier av for eksempel kjente møbelklassikere, som er vernet mot kopiering etter åndsverkloven i andre land. Dette fordi Storbritannia har hatt en kortere opphavsrettslig vernetid for visse typer kunst enn de fleste andre land. Nå endres denne loven.
Designkopier_nyhet_Illustrasjon.jpg
Illustrasjonsfoto: iStock

For masseprodusert, industrielt fremstilt brukskunst har vernetiden for åndsverk i Storbritannia frem til nå vært 25 år etter at produktet ble brakt på markedet. Til sammenligning er vernetiden for denne typen produkter i de fleste andre europeiske land, samt i USA, 70 år etter opphavsmannens død.

Som følge av forskjellene i vernetid har flere nettbutikker hatt tilhold i Storbritannia og solgt kopier av designmøbler til kjøpelystne nordmenn. Nå blir det slutt på dette.

Viktig lovendring fra og med 28. april

Fra og med den 28. april 2016 endres åndsverkloven i Storbritannia. Britiske myndigheter ønsker nå at brukskunst får like lang vernetid som annen type kunst. Dermed får også masseprodusert, industrielt fremstilt brukskunst vern i 70 år etter opphavsmannens død.

Fra 28. april 2016 kan man derfor ikke lenger produsere eller importere kopier av denne typen kunstverk i Storbritannia. Men, for at virksomheter som lovlig har produsert eller importert brukskunst den siste tiden skal få muligheten å tømme lagrene sine, er det imidlertid innført en overgangsordning.

Overgangsperiode

Det vil være en overgangsperiode på seks måneder mellom det gamle og det nye lovverket, som gjelder for virksomheter som har produsert eller importert kopier den senere tid.

Etter den 28. januar 2017 vil imidlertid all handel med kopier av opphavsrettslig beskyttet brukskunst være ulovlig i Storbritannia.

Hvordan virker lovendringen for kunst som allerede hadde falt i det fri etter 25 år?

De nye reglene vil også gjelde for eldre brukskunst, som tidligere falt inn under 25-års regelen. All brukskunst vil dermed få opphavsrettslig vern slik at kunsten nyter vern i hele opphavsmannens levetid pluss 70 år etter opphavsmannens død.

Et eksempel (hentet fra brittiske myndigheters informasjonsbrosjyre):

Person A skapte brukskunst i 1980. Han produserte 51 eksemplarer (masseproduksjon) og døde i 2010. Han hadde opphavsrettslig beskyttelse for verket i 25 år, til 2005. Etter lovendringen vil verket nå ha opphavsrettslig beskyttelse til 2080.

Les mer i informasjonsbrosjyren fra britiske myndigheter:

 Repeal of section 52 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988:
Guidance for affected individuals, organisations and businesses (pdf)