Toggle mobile menu
Denne siden finnes ikke på nynorsk

Piratkopierte leker gir alvorlige konsekvenser

Europeisk statistikk viser at leker og spill piratkopieres i stadig større omfang. Dette truer både barns sikkerhet og arbeidsplasser i leketøysindustrien.
Leker_1000.png
Illustrasjonsbilde: iStockphoto

Farlig for barn

Piratkopierte leker kan være svært farlige for barn ettersom de ikke blir produsert innenfor de strenge sikkerhetskravene som stilles på området. Lekene kan ha løse deler som kan settes i halsen, inneholde giftige kjemikalier og fargestoffer eller være svært brennbare.

Også i Norge ser tollvesenet med bekymring på den store mengdene piratkopierte leker som kommer inn i landet. Tidligere i år gikk tolldirektør Bjørn Røse ut og ba foreldre tenke seg om før de kjøper leker og utstyr til barna på nettet.

Les artikkelen "Advarer foreldre mot kjøp av falske leketøy" på dn.no

Tap av arbeidsplasser

EU-Observatoriet - et nettverk som har som formål å bekjempe inngrep i immaterielle rettigheter - har nå levert en rapport hvor det pekes på hvor mye de lovlige leketøysprodusentene i Europa taper på grunn av salg av piratkopierte leker og spill. Rapporten viser at de lovlige produsentene taper 12,3% av sine salgsinntekter grunnet piratkopier. Det samlede tapet for bransjen beløper seg til ca. 13 milliarder kroner. Dette tallet sier sitt om omfanget av piratkopierte leker i omløp i de europeiske landene.

Tapte salgsinntekter fører til at leketøysprodusentene i Europa ansetter færre personer. Observatoriet anslår at ca. 6150 arbeidsplasser innenfor leketøysindustrien forsvinner grunnet piratkopiene.

Les mer om rapporten fra EU-Observatoriet