Toggle mobile menu

Solgte kopier av kjente designmøbler og designlamper – dømmes til fengsel og erstatning

Domstolen i Stockholm har nylig dømt to bakmenn til bøter og erstatning på til sammen nærmere 50 millioner kroner og fengsel på halvannet år for ulovlig salg av designkopier i Sverige. To medhjelpere ble dømt til betinget fengsel og bøter.
Domsavgjorelser_ill.jpg

En britisk nettside kalt Designersrevolt har i årevis solgt kopier av blant annet danske designmøbler- og lamper.

Kopiene ble produsert i Kina og i hovedsak solgt til svenske kunder, og selv om selskapet var registrert på Isle of Man, har Designrevolt hatt egne ansatte i Sverige. Et svensk transportfirma har stått for lagring og transport til svenske kunder.

De danske rettighetshaverne fikk til slutt nok, og saksøkte eierne av virksomheten.

De saksøkte hevdet at de trodde salget var lovlig

De saksøkte hevdet under rettsaken at de trodde de handlet innenfor det som var lov. Bakgrunnen til dette er at Storbritannia inntil nylig har hatt et kortere opphavsrettslig vern enn andre europeiske land for brukskunst og design som møbler og lamper.

Domstolen fant imidlertid at salget av designmøbler- og lamper fra nettstedet har vært ulovlig, fordi det krenker åndsverkloven og varemerkeloven i Sverige. Retten mente at de saksøkte var klar over hva de gjorde, og at virksomheten rent faktisk foregikk i Sverige. Retten fremhevet også at de saksøkte ikke kunne fritas for ansvar, selv om de hevdet å ha en feil oppfatning av hva som var lovlig og ulovlig.

Regelverket i Storbritannia endret

I Norge og i de fleste europeiske land er designmøbler- og lamper vernet etter åndsverkloven i 70 år etter opphavsmannens død. I Storbritannia har imidlertid vernet vært 25 år etter at produktet ble lansert i markedet.

Den 28. juli i år besluttet engelske myndigheter at beskyttelsestiden for originalt design skal være like lang i Storbritannia som i Norge. Salget fra Designersrevolt har derfor vært lagt på is siden denne datoen.

Les Stocholm Tingsrätts omtale av dommen her