Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Regjeringen foreslår forbud mot strømming fra ulovlige kilder

Regjeringen foreslår forbud mot strømming av film og andre åndsverk fra kilder som åpenbart er ulovlige. Dermed utvides forbudet mot bruk av åndsverk som ulovlig er lagt ut på Internett.
andsverkslov_stromming1000.jpg
Illustrasjonsbilde: iStock/YinYang

Å gjøre det forbudt å strømme fra ulovlige kilder er ett av flere endringsforslag, når regjerningen nå har lagt forslag om ny åndsverklov frem for Stortinget.

— Å sikre en sterk beskyttelse av rettigheter til eget verk er et klart premiss for regjeringens politikk, som legger til rette for utvikling av kreative næringer, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

— Åndsverkloven er vår viktigste kulturlov, og samtidig en viktig næringslov.

Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. De mange endringene som har blitt foretatt siden 1961, gjør at gjeldende lov i dag fremstår som fragmentert og vanskelig tilgjengelig.

Fremdeles vil hovedregelen være at den som surfer på nettet, ikke vil ha noe ansvar selv om materialet de ser på, er ulovlig lagt ut.

Regjerningen foreslår et unntak fra denne hovedregelen, slik at det i visse tilfeller vil være ulovlig å strømme åndsverk og annet opphavsrettslig beskyttet innhold. Dette kan for eksempel gjelde en film som er ulovlig lagt ut på nettet når det er åpenbart at innholdet er lagt ut i strid med åndsverkloven.

Bruk av ulovlige strømmetjenester fører til at rettighetshaverne ikke får betalt for de de har laget. Det nye lovforslaget gir brukerne insentiver til å bruke lovlige tjenester i stedet.

 

Les mer om forslaget til ny åndsverkslov på regjerningen.no

Oppsummering av hovedinnholdet i lovforslaget (pdf)

Hele forslaget til ny åndsverklov: Prop. 104 L (2016–2017) Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)