Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Er varen du bestilte på nett en piratkopi risikerer du å betale for en vare du aldri får

Piratkopier florerer innenfor alle typer vareslag og er en alvorlig trussel for miljø, helse og sikkerhet. En stor andel av piratkopiene ankommer forbrukere som små pakker, gjerne bestilt på nett. Med vareførselsloven kan Tolletaten holde tilbake og destruere piratkopier i små postforsendelser, også der en privatperson har kjøpt varen til eget bruk.
toll_kontroll_legemidler.jpg
Vareførselsloven kapittel 10 gjør det enklere for tollere å stoppe piratkopier ved grensen. Foto: Toll

Vareførselsloven kapittel 10 styrker Tolletatens kontroll med ulovlig handel med piratkopier, og bringer norsk regelverk mer på linje med regelverket i EU.

Som privatperson risikerer du nå å betale for en falsk vare som du aldri får

Tidligere kunne tolletaten bare holde tilbake postforsendelser der mottaker innførte varen i næringsøyemed. Men, med det nye regelverket kan nå etaten, under visse vilkår, også stoppe småpakker på vei til forbrukeren, basert på at avsender driver ulovlig næringsvirksomhet med falske varer.

Privatpersoner som har kjøpt varen har ikke gjort noe ulovlig, hvis produktet var til eget bruk. Men, varen kan likevel holdes tilbake og destrueres etter det nye regelverket, fordi selger av piratkopien gjør inngrep i varemerkerettigheter eller andre immaterielle rettigheter som opphavsrett eller designrett.

Tips om hvordan du kan unngå piratkopier når du netthandler

Store utfordringer med falske varer på nett

Internasjonale studier og rapporter fremhever at der piratkopiene tidligere typisk ble fraktet i store konteinerlaster, ankommer nå 63% som små postforsendelser. Dette gjør at det er store utfordringer knyttet til handelen med piratkopier og distribusjonen av falske varer på nett.

Handelen med piratkopier genererer store summer til organiserte kriminelle, og falske produkter utgjør en helse- og sikkerhetsmessig trussel mot forbrukerne. Gjennom nettet har de organiserte kriminelle direkte tilgang til markedet og forbrukerne.

Mange nordmenn er usikre og blir lurt av falske varer på nett

En landsomfattende undersøkelse fra Tolletaten og Patentstyret viser at 43 % av oss er usikre på om varen vi kjøper er ekte eller falsk. 22 % har mottatt eller mistenker å ha mottatt en kopivare.

Holdningene til piratkopier ser også ut til å være i endring, hvis man sammenligner tall fra en lignende undersøkelse i 2018. På spørsmål om de viktigste grunnene til å unngå piratkopier, peker nå flere på utnyttelse av sårbar arbeidskraft enn på dårlig kvalitet på produktene. Undersøkelsen viser også at miljøtrusselen rundt falske varer er viktig for mange. 17 % av de spurte er bekymret for at falske varer ikke oppfyller gjeldende miljøkrav.

Det nye regelverket styrker mulighetene til å stoppe farlige varer på grensen og bekjempe alvorlig organisert kriminalitet.

Les mer om regelverksendringen på toll.no

Les mer om hva som gjelder for piratkopier på grensen på toll.no

Les mer om spørreundersøkelsen om nordmenns holdninger og erfaringer med piratkopier 2021

Nettavisens omtale av endringer i tolloven

 

Oppdatering januar 2023: Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trådte i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven).

Du finner reglene om søknad om tilbakehold av varer som gjør inngrep i immaterialrettigheter i vareførselsloven kapittel 10