Toggle mobile menu

Beslag av piratkopier i transitt og andre immaterialretts-nyheter i EU

Det fremmes for tiden forslag til endringer på immaterialretts-feltet i EU som både direkte og indirekte har effekt for piratkopier. I tillegg moderniseres og styrkes varemerkesystemet, og nye regler om forretningshemmeligheter er under oppseiling.
nyhet_beslag_piratkopier.png
Grensen mellom Frankrike og Sveits. Foto: Anna Bryukhanova (iStock)

Modernisering og styrking av varemerkesystemet

Nye regler skal gjøre det billigere, raskere og mer forutsigbart å søke varemerkeregistrering i EU. Det er ikke snakk om inngripende endringer i varemerkesystemet, men en modernisering, styrking og harmonisering, særlig av registreringsprosedyrer og regelverk som skal komme brukerne til gode.

Et nytt og bedre avgiftssystem skal også gjøre det billigere å søke varemerkebeskyttelse, for eksempel ved at fornyelsesavgiftene reduseres.

Piratkopier i transitt

De nye reglene vil tillate at piratkopierte varer kan beslaglegges, selv om de kun er i transitt i EU, og uavhengig av om varene skal selges i Europa.

EUs design- og varemerkekontor (OHIM) bytter navn

De nye reglene inneholder endringer i strukturen og ledelsen av EUs design- og varemerkekontor. Samtidig skiftes navnet på kontoret fra OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) til den mer treffende benevnelsen «European Union Intellectual Property Office» (EUIPO).

Les pressemeldingen fra EU-Parlamentet (PDF). Pressemeldingen inneholder lenker til andre aktuelle dokumenter.

Nye regler om forretningshemmeligheter i EU

Nye harmoniserte regler om forretningshemmeligheter er under oppseiling i EU. Direktivet skal stemmes over i EU-Parlamentet neste år før de blir en realitet.

Det er i dag store forskjeller i så vel systematikk som definisjoner i regelverkene som beskytter forretningshemmeligheter i de ulike EU-landene. Det nye direktivet vil sørge for større rettslig forutsigbarhet til nytte for alle europeiske virksomheter.

I norsk rett er forretningshemmeligheter beskyttet gjennom regler i ulike lover, da særlig markedsføringsloven og straffeloven. Ettersom direktivforslaget fra EU inneholder mer detaljerte regler vil det likevel nødvendiggjøre en del lovendringerhvis det blir vedtatt i sin nåværende form og innlemmet i EØS-avtalen. I stor grad vil slike endringer innebære klargjøringer av gjeldende rett, men det vil antakelig også måtte gjøres enkelte materielle endringer.

EU-Observatoriet om inngrep i immaterielle rettigheter foretar for tiden et studie hvor de ser på effekten av forretningshemmeligheter for EUs økonomi. Det skal også kartlegges hvilke typer virksomheter som benytter hemmelighold og hvorfor disse velger hemmelighold fremfor registrerbare rettigheter. Rapporten skal danne utgangspunkt for videre måling av effekten av det kommende direktivet om forretningshemmeligheter. Rapporten skal publiseres i første halvdel av 2016.

Les mer om direktivets innvirkning på norsk rett på nettsidene til regjeringen.no.

Les pressemeldingen fra EU om forretningshemmeligheter