Toggle mobile menu

Nyheter og presse

Her finner du relevante nyheter som omhandler piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nyhetsoversikt


11. september 2019

Piratkopier er farlige og kan føre til kvelning, forgiftning og sjokk viser ny studie

Piratkopierte leker er den produkttypen som oftest rapporteres som farlig til europeiske sikkerhetsmyndigheter. Og den største faren forbundet med piratkopierte leker er giftige eller farlige kjemikalier. Kjemikaliene som er funnet kan forgifte umiddelbart, eller føre til for eksempel kreft ved gjentatt bruk.
Farlige_piratkopier1000.jpg
11. september 2019

Piratkopier er farlige og kan føre til kvelning, forgiftning og sjokk viser ny studie

Piratkopierte leker er den produkttypen som oftest rapporteres som farlig til europeiske sikkerhetsmyndigheter. Og den største faren forbundet med piratkopierte leker er giftige eller farlige kjemikalier. Kjemikaliene som er funnet kan forgifte umiddelbart, eller føre til for eksempel kreft ved gjentatt bruk.

12. juni 2019

Nye tall om piratkopiering i Europa

En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene.
Rapport_EUIPO_juni2019.jpg
12. juni 2019

Nye tall om piratkopiering i Europa

En helt fersk rapport fra EUs design og varemerkemyndighet (EUIPO) viser resultatene av forskningen som er utført om piratkopiering de seneste årene.

12. juni 2019

Svensk rapport viser hvordan piratkopiering er en trussel mot svensk industri og samfunn

En studie fra OECD går i dybden og viser konsekvensene av handel med piratkopierte varer i Sverige. Resultantene er alarmerende.
Svensk_rapport_illustrasjon1000.jpg
12. juni 2019

Svensk rapport viser hvordan piratkopiering er en trussel mot svensk industri og samfunn

En studie fra OECD går i dybden og viser konsekvensene av handel med piratkopierte varer i Sverige. Resultantene er alarmerende.