Hopp til hovedinnholdet
Toggle mobile menu

Nyheter og presse

Her finner du relevante nyheter som omhandler piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nyhetsoversikt


01. juli 2021

Nye regler gjør det enklere å stoppe piratkopier

Fra 1. juli 2021 vil nye regler i forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i varemerker, design eller patenter. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.
toll_endringer_tolloven_1000.jpg
01. juli 2021

Nye regler gjør det enklere å stoppe piratkopier

Fra 1. juli 2021 vil nye regler i forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i varemerker, design eller patenter. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

28. juni 2021

Ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og erfaringer med netthandel og piratkopierte varer

En landsomfattende undersøkelse fra Tolletaten og Patentstyret viser at 43 % av oss er usikre på om varen vi kjøper er ekte eller falsk. 22 % har mottatt eller mistenker å ha mottatt en kopivare.
Netthandel_2_1000.jpg
28. juni 2021

Ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og erfaringer med netthandel og piratkopierte varer

En landsomfattende undersøkelse fra Tolletaten og Patentstyret viser at 43 % av oss er usikre på om varen vi kjøper er ekte eller falsk. 22 % har mottatt eller mistenker å ha mottatt en kopivare.

01. juni 2021

Europols trusselrapport 2021 har piratkopierte varer som prioritert område

Hvert fjerde år publiserer Europol SOCTA-rapporten. Dette er en dybdeanalyse av trusselen organisert kriminalitet utgjør for Europa den kommende perioden. Rapporten identifiserer skifter i trusselbildet, og kartlegger hvordan kriminelle nettverk opererer.
socta2021-rapport.jpg
01. juni 2021

Europols trusselrapport 2021 har piratkopierte varer som prioritert område

Hvert fjerde år publiserer Europol SOCTA-rapporten. Dette er en dybdeanalyse av trusselen organisert kriminalitet utgjør for Europa den kommende perioden. Rapporten identifiserer skifter i trusselbildet, og kartlegger hvordan kriminelle nettverk opererer.