Toggle mobile menu

Nyheter og presse

Her finner du relevante nyheter som omhandler piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nyhetsoversikt


17. desember 2015

Beslag av piratkopier i transitt og andre immaterialretts-nyheter i EU

Det fremmes for tiden forslag til endringer på immaterialretts-feltet i EU som både direkte og indirekte har effekt for piratkopier. I tillegg moderniseres og styrkes varemerkesystemet, og nye regler om forretningshemmeligheter er under oppseiling.
nyhet_beslag_piratkopier.png
17. desember 2015

Beslag av piratkopier i transitt og andre immaterialretts-nyheter i EU

Det fremmes for tiden forslag til endringer på immaterialretts-feltet i EU som både direkte og indirekte har effekt for piratkopier. I tillegg moderniseres og styrkes varemerkesystemet, og nye regler om forretningshemmeligheter er under oppseiling.

04. november 2015

Kampanje skal lære briter å verdsette kreativitet

«Get it right from a genuine site» heter en ny, storstilt kampanje i Storbritannia. Kampanjen skal få briter til å verdsette kreative bransjer og å benytte lovlige kilder til nedlasting av musikk, film og TV.
getitrightfromagenuinesite_skjermdump.png
04. november 2015

Kampanje skal lære briter å verdsette kreativitet

«Get it right from a genuine site» heter en ny, storstilt kampanje i Storbritannia. Kampanjen skal få briter til å verdsette kreative bransjer og å benytte lovlige kilder til nedlasting av musikk, film og TV.

23. oktober 2015

Tollvesenet destruerte 100 piratkopierte design-stoler

En restaurant i Ålesund bestilte 100 piratkopierte stoler fra Kina. Konteineren med kopistolene ble oppdaget av Tollvesenet, og restauranten fikk tilsendt en regning i stedet for nye stoler.
TheChair1000.jpg
23. oktober 2015

Tollvesenet destruerte 100 piratkopierte design-stoler

En restaurant i Ålesund bestilte 100 piratkopierte stoler fra Kina. Konteineren med kopistolene ble oppdaget av Tollvesenet, og restauranten fikk tilsendt en regning i stedet for nye stoler.