Toggle mobile menu

Nyheter og presse

Her finner du relevante nyheter som omhandler piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nyhetsoversikt


20. juni 2016

Stor studie av små og mellomstore bedrifters bruk av IPR i Europa

60% av virksomhetene som eier immaterielle rettigheter mener at rettighetene er positive for bedriften. En tredjedel av rettighetshaverne sier de er blitt utsatt for inngrep, men 12% av disse foretok seg ingenting for å håndheve rettighetene. Tallene er hentet fra EUIPOs nye, omfattende studie som er foretatt blant 9000 virksomheter i ulike EU-land.
sme_scoreboard2016.png
20. juni 2016

Stor studie av små og mellomstore bedrifters bruk av IPR i Europa

60% av virksomhetene som eier immaterielle rettigheter mener at rettighetene er positive for bedriften. En tredjedel av rettighetshaverne sier de er blitt utsatt for inngrep, men 12% av disse foretok seg ingenting for å håndheve rettighetene. Tallene er hentet fra EUIPOs nye, omfattende studie som er foretatt blant 9000 virksomheter i ulike EU-land.

14. juni 2016

Enorme mengder falske medisiner beslaglagt i storaksjon

Sammen med 102 andre land tok Norge nylig del i en storstilt internasjonal aksjon mot falske legemidler. Aksjonen koordineres av INTERPOL og gikk under navnet Operasjon Pangea IX.
Beslag_medisiner1.png
14. juni 2016

Enorme mengder falske medisiner beslaglagt i storaksjon

Sammen med 102 andre land tok Norge nylig del i en storstilt internasjonal aksjon mot falske legemidler. Aksjonen koordineres av INTERPOL og gikk under navnet Operasjon Pangea IX.

11. mai 2016

Piratkopier utgjør 2,5 % av den samlede verdenshandelen

Internasjonal handel med piratkopier utgjør dermed over 3100 milliarder norske kroner på verdensbasis. Dette kommer fram i en ny rapport om økonomiske virkninger av piratkopiering.
EU-rapport-piratkopier-kriminalitet967.jpg
11. mai 2016

Piratkopier utgjør 2,5 % av den samlede verdenshandelen

Internasjonal handel med piratkopier utgjør dermed over 3100 milliarder norske kroner på verdensbasis. Dette kommer fram i en ny rapport om økonomiske virkninger av piratkopiering.