Toggle mobile menu

Nyheter og presse

Her finner du relevante nyheter som omhandler piratkopiering og varemerkeforfalskning.

Nyhetsoversikt


11. august 2021

15 000 tonn piratkopierte mat- og drikkevarer beslaglagt i internasjonal aksjon

For tiende gang har Europol og Interpol gjennomført en koordinert aksjon mot falske mat- og drikkevarer. Norske håndhevingsmyndigheter deltok i aksjonen sammen med 72 andre land.
Europol_beslag1000.jpg
11. august 2021

15 000 tonn piratkopierte mat- og drikkevarer beslaglagt i internasjonal aksjon

For tiende gang har Europol og Interpol gjennomført en koordinert aksjon mot falske mat- og drikkevarer. Norske håndhevingsmyndigheter deltok i aksjonen sammen med 72 andre land.

01. juli 2021

Nye regler i tolloven gjør det enklere å stoppe piratkopier

Fra 1. juli 2021 vil nye regler i tolloven forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i varemerker, design eller patenter. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.
toll_endringer_tolloven_1000.jpg
01. juli 2021

Nye regler i tolloven gjør det enklere å stoppe piratkopier

Fra 1. juli 2021 vil nye regler i tolloven forenkle og effektivisere tollernes kontroll av varer som gjør inngrep i varemerker, design eller patenter. Dette øker mulighetene for å bekjempe ulovlig handel med piratkopier og varemerkeforfalskninger.

28. juni 2021

Ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og erfaringer med netthandel og piratkopierte varer

En landsomfattende undersøkelse fra Tolletaten og Patentstyret viser at 43 % av oss er usikre på om varen vi kjøper er ekte eller falsk. 22 % har mottatt eller mistenker å ha mottatt en kopivare.
Netthandel_2_1000.jpg
28. juni 2021

Ny spørreundersøkelse om nordmenns holdninger og erfaringer med netthandel og piratkopierte varer

En landsomfattende undersøkelse fra Tolletaten og Patentstyret viser at 43 % av oss er usikre på om varen vi kjøper er ekte eller falsk. 22 % har mottatt eller mistenker å ha mottatt en kopivare.